XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

A Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) a megyei szervező intézményekkel és szervezetekkel együttműködve 2018-ban huszonhetedik alkalommal hirdeti és szervezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermek­szín­játszó Találkozót (WSO) és Fesztivált.
Hiszünk abban, hogy a gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt, és a tevé­keny­ség során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét.
A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A gyer­mek­szín­játszás céljai közé tartozik olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek, az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet.
A részvétel feltételei: A magyar gyermekszínjátszók felmenő rendszerű találkozójára várjuk minden olyan csoport nevezését, amelynek tagjai legalább80%-ban6-15 év közöttiek (általános iskolai korosztály).
A találkozóra – műfaji és tematikai megkötés nélkül – a csoporttagok életkorának, érdeklődésének és képességeinek megfelelő színjátszó előadások nevezhetők. Az előadásokajánlott (legnagyobb) műsorideje alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. Nem nevezhető az az előadás, amellyel az Országos Diákszínjátszó Találkozón is indulnak. Egy csoport egy előadást nevezhet be.
A részvétel regisztrációhoz kötött: előfeltétele, hogy a csoport az országos szervezőnél (MDPT) regisztráljon, és befizesse az MDPT számára a nevezési díjat. A regisztráció menetéről részletes információ alább olvasható.
Rendezvénysorozatunk – a hagyományoknak megfelelően – háromlépcsős lesz.
Az első lépcső a megyei és fővárosi bemutatókat foglalja magába.
Ez a szint a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően idén is bővíthető. Minden, nem a WSO keretei között létrejött helyi, területi gyermekszínjátszó találkozó csatlakozhat rendezvény­sorozatunkhoz – biztosítva résztvevői számára az országos találkozó felmenő rendszerébe való bekapcsolódást –, amennyiben az induló csoportok eleget tesznek a nevezési feltételeknek, illetve a szervezők az MDPT elnöksége által összeállított listáról legalább egy főt meghívnak a szakmai értékelők közé. Az előadások a szakmai értékeléstől függően továbbjutásra is javasolhatók. (A csoportok ezeken a találkozókon is kérhetnek minősítést.)
A második lépcső a hat regionális találkozó, ahol az első forduló szakmai értékelése során kiemelkedőnek bizonyult előadások kapnak bemutatkozási lehetőséget.
A harmadik szint az országos fesztivál: a találkozó eseménysorozatának záró, reprezentatív rendezvénye, amelyre szakmai értékelő kollégáink delegálnak kiemelkedőnek, példaértékűnek talált előadásokat. A kiválasztás az utolsó regionális találkozót követően történik meg. Legkésőbb a döntést követő napon – elektronikus úton – értesítjük a meghívott csoportok vezetőit. A fesztiválra meghívást kapnak a határon túli magyar gyermekszínjátszó találkozókról válogatott előadások is. (A meghívható csoportok számát a rendezvényre fordítható pénzügyi eszközök mértéke és a helyszín határozza meg: az elmúlt években 22 és 30 között változott.)
A rendezvénysorozat szintjei és várható időbeni lefutása
·         megyei és fővárosi bemutatók (2018. március 23-április 27.)
·         regionális bemutatók (2018. május 4-május 13.)
·         országos fesztivál (2018. június 8-9-10.)
 
További fontos információk
Minősítés: A megyei/fővárosi találkozókon minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a cso­port vezetője ezt a regisztrációs lapon külön kéri. A minősítés – a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó hagyományainak megfelelően – nem kötelező, és a továbbjutásnak nem előfeltétele. A minősítés fokozatai: arany, ezüst, bronz minősítés (illetve nem minősült). A minősítés szakmai szempontjai a drama.hu honlapon olvashatók.
Szakmai beszélgetések: A bemutatókat követően munkatársaink készek szakmai beszélgetések vezetésére, amelyekre a helyi szokások és lehetőségek függvényében kerül sor. (A Magyar Drámapeda­gógiai Társaság javasolja a helyi szervezőknek a szakmai beszélgetések programba állítását: tapasztalataink szerint az előadások értékeinek és további fejlesztési lehetőségeinek kiemelése, a delegált szakemberek és a csoportvezető-rendezők közös, elemző beszélgetése segíti a csoportok további munkáját.)
 
Regisztráció:
Elvégezhető online megoldással a következő címen: https://goo.gl/forms/kVGABoELCXrLEVm52
Választható továbbra is az eddigiekben használt változat (a kitöltött regisztrációs lap e-mailhez csatolt beküldése az orszagos.talalkozo@gmail.com címre).
A felhívás és a regisztrációs lap, továbbá a megyei szervezők listája honlapunkról letölthető
Regisztrációs díj: A találkozóra nevező csoportok regisztrációs díja 3000 Ft/csoport. A nevezés a regisztrációs díj befizetésével válik érvényessé.
A regisztrációs díj átutalásánál kérjük, tüntessék fel a csoport pontos nevét!
(Ellenkező esetben nem tudjuk azonosítani, hogy a befizetés melyik csoporthoz tartozik.)
Bankszámlaszám: OTP Bank 11701004-20065946. Regisztrációs díjat nem térítünk vissza.
Számla kiállítása: A regisztráció során (amely megelőzi az utalást), kérjük, hogy a csoport vezetője pontosan adja meg a számlázási adatokat!A számla utólagos módosítására technikai okok miatt nincs lehetőségünk.
 
Jelentkezési határidő: 2018. március 1.
 
Főszervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT)
2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C
levelezési cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A, telefon: 70/3353959
Megyei és regionális szervezők: jegyzékük az egyes bemutatók helyszínével és időpontjával együtt honlapunkról (drama.hu) letölthető.
 
Támogató:
EMMI Nemzeti Tehetség Program (nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek)
Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma
 
Az országos rendezvénysorozathoz támogatást kértünk:
·         a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumától
·         az Emberi Erőforrások Minisztériumától
Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára – az országos fesztiválra – a tervek szerint 2018. június 8-9-10-én kerül sor Debrecenben.
 
További információk: www.drama.hu; orszagos.talalkozo@gmail.com
A várt támogatások elmaradása esetén az országos találkozót meghirdető MDPT és a szervező intézmények a változás jogát fenntartják.
 
Támogatható A Magyar Gyermekszínjátszásért Alap.
Az alap számlaszáma: 11701004-21238918
Erre a számlára várjuk mindazoktól a támogatást, akiknek fontos a magyar gyermekszínjátszás ügye, és módjukban áll magánemberként, vagy mint jogi személy támogatni azt – bármilyen összeg­gel is. Minden beérkező forintot a magyar gyermekszínjátszás javára használunk fel – erre a Magyar Drámapedagógiai Társaság mindenkori választott testülete, az elnökség vállal garanciát.

Országos Gyermekszínjátszó-rendezői Fórum

A gyermekszínjátszás aktuális helyzetének összefoglalása, következő időszakának előkészítése

Időpont: 2017. szeptember 30. (szombat), 10.00 óra
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A)
Szervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság
A fórum a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának támogatásával jön létre!

PROGRAM:
09.30 Regisztráció
10.00 Köszöntő – KÖRÖMI GÁBOR, drámapedagógus, az MDPT elnökségi tagja

10.05 BEVEZETŐ ELŐADÁSOK
Előadók:
TRENCSÉNYI LÁSZLÓ c. egyetemi tanár, a MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága Drámapedagógiai Albizottságának elnöke
Napos és árnyékos ciklusok a gyermekszínjátszásban
Az előadó többféle módon szerzett élményeket a gyermekszínjátszásról hosszú életében: gyerekként nézett, játszott, kezdő tanárként rendezett, később fesztiválokat szervezett, zsűrizett, majd Gyerekek színpadon, nézőtéren című könyvében mindezt megpróbálta leírni. E tapasztalatokat osztja meg a hallgatósággal.

KAPOSI JÓZSEF, az EKE-OFI tudományos tanácsadója
Meddig van a pohár?
Beszéljünk a drámaoktatás időszerű kérdéseiről!

10.35 GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ ELŐADÁSOK MEGTEKINTÉSE
A pécsi országos fesztivál előadásaiból válogattunk.

IZGŐ-MOZGÓ SZÍNPAD: Törpenderül
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest
Csoportvezető-rendező: Almássy Bettina
Török Sándor A törpe című művét átdolgozta a csoport

KAKTUSZ DRÁMA- és SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT: Sátrak valahol
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest
Csoportvezető-rendező: Juszczák Zsuzsa, Sereglei András
Mozgás: Jobbágy Kata és a csoport

11.20 A látott előadások értékelése, beszélgetés az alkotókkal REGŐS JÁNOS vezetésével

SZÜNET

12.00
KISELŐADÁSOK, TÁJÉKOZTATÓK a gyermekszínjátszás jelenlegi helyzetéről
Előadók:
HAJVERT LÓDI ANDREA, a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke
Mitől működik?
Hogyan kapcsolódik az elmúlt 10 év szervezési koncepciója, illetve a rövidebb-, hosszabb távú képzések a vajdasági gyermekszínjátszó mozgalom sikeres működéséhez? Milyen szervezeti keretek között tudtuk mindezt megvalósítani?
JÓZSA KATA, drámapedagógus, közművelődési szakember
Thalia szekerén jöttünk …
Gondolatok az együttlét minőségéről a gyermekszínjátszó találkozók szervezése-rendezése kapcsán.
SZAKALL JUDIT, Csokonai-díjas gyermekszínjátszó rendező, a “vörös” anyukája
Néhány emlékezetes mozzanat a “vörös” elmúlt 26 évéből.
Helyzetek, személyek, újítási kísérletek. Sikerek, kudarcok, felejthetetlen pillanatok.
HONTI GYÖRGY, színész, rendező, drámapedagógus, a WSO rendszeres zsűritagja
Mi legyen a koncepció? avagy ahogy én látom…
Némi helyzetelemzés zsűrizési tapasztalatok alapján és lehetséges utak felvázolása.
KIS TIBOR, Csokonai-díjas gyermekszínjátszó rendező
Az érem harmadik oldala
Töredékek a Weöres-fesztivál múltjából, jelenéből, gondolatok a lehetséges jövőbeli irányokról
KÖRÖMI GÁBOR, drámapedagógus, az MDPT elnökségi tagja
Gyermekszínjátszás egy kutatás tükrében
Beszámoló a gyermekszínjatszó csoportvezetökkel 2016-ban készült kérdőíves felmérés eredményeiről
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS az előadókkal. Moderátor: REGŐS JÁNOS

14.15 ZÁRÓ KISELŐADÁSOK
A rendezői képzésről – KAPOSI LÁSZLÓ, az MDPT elnöke
A 2018 tavaszán megrendezésre kerülő megyei, regionális és országos találkozók szervezőiről, tervezett időpontjairól – VARJU NÁNDOR, az MDPT elnökségi tagja
14.45 a rendezvény zárása

A rendezvényen a TINTAKŐ Könyvesbolt kínálatában megvásárolhatók drámajáték-gyűjtemények, színdarabok, drámapedagógia oktatási segédanyagok és a művészeti nevelést előtérbe helyező kiadványok mellett a kortárs gyermekirodalom legjobb, válogatott kötetei, erdélyi magyar kiadók pedagógiai, kortárs felnőtt- és gyermekirodalmi kiadványai is, továbbá kapható lesz a DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN frissen megjelent, a gyermek- és diákszínjátszással foglalkozó két száma.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

A REGISZTRÁCIÓ MENETE:
A sikeres (és rövid idő alatt lebonyolítható) regisztráció érdekében a következőket javasoljuk:
1. A regisztrációs felület eléréséhez másolja be a következő címet a keresőbe: https://goo.gl/forms/PRmVDIn16c25mGnG3
2. Tekintse meg a részletes programot!
3. Ha megválaszolt minden kérdést, kattintson a „küldés” vagy „submit” gombra.
4. A regisztrációjáról egy visszaigazoló e-mail fog érkezni az ön által megadott e-mail címre. (Amennyiben nem kapta meg, kérjük jelezze azt az orszagos.talalkozo@gmail.com e-mail címen.)

Regisztrált, de később kiderül, hogy mégsem jön? Kérjük, jelezze minél előbb a orszagos.talalkozo@gmail.com e-mail címen. Segítségét a részvételre várakozók nevében is köszönjük!

Az online regisztráció határideje: szeptember 26. (kedd)
AZ ELSŐ 30 REGISZTRÁLÓ KÖZÖTT KIADVÁNYAINKBÓL ÁLLÓ CSOMAGOKAT SORSOLUNK KI.

SZERETETTEL VÁRJUK RENDEZVÉNYÜNKÖN!
Kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban? Keressen bennünket a +3670 335 39 59-es telefonszámon, vagy az orszagos.talalkozo@gmail.com e-mail címen!

Részletes programajánló II.

A táncházzal párhuzamosan, péntek esti program felnőtteknek és nagyobbaknak:

20.30-22.00 cseRihannák koncert

Pár mondat a zenekarról:

„Az együttes, vagy zenekar sokáig csak illúzió volt. Valahogy aztán egymásra találtunk és már ez az „egymásratalálás” is örömöt hozott az életünkbe, holott még ki se próbáltuk, hogy egyáltalán tudunk-e együtt alkotni. Persze kiderült, hogy tudunk, mert mindannyiunkban van valami közös: a zene öröme, és az a bájos hozzá nem értés, ami aztán hozzásegít minket ahhoz, hogy azt gondoljuk: mi mindenhez értünk.”

A Fesztiválnak otthont adó Zsolnay Negyed

Története:

Pécs az „Európa Kulturális Fővárosa” cím elnyerésével kiemelkedő lehetőséget kapott az Európai Unió támogatásával a város kulturális, szellemi és művészeti életében meghatározó beruházások megvalósítására.

E projekt keretében jött létre a Zsolnay Kulturális Negyed, mely végső formáját 2011 decemberére nyerte el. A 11 milliárd forintos beruházás során felújították a Zsolnay család egykori gyárépületeinek és lakhelyének területét, mely Közép-Európa legnagyobb ipariműemlék-rekonstrukciója volt. Ennek eredményeként 5 hektáron 40 ezer négyzetméternyi épület felújításával Magyarország egyik legnagyobb kulturális központja jött létre.

A kivitelezés 2009-ben kezdődött, az egyes épületek átadása 2010 nyarától folyamatos. Elsőként 2010 szeptemberében a Zsolnay-porcelánritkaságokat bemutató A Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjtemény tárlat otthona, a megújult Sikorski-villa nyitott meg. Ezt követte a Zsolnay Negyed északi és déli részét összekötő, negyvenöt méter hosszú új gyalogoshíd létrehozása és a Zsolnay Mauzóleum rekonstrukciója. A Bóbita Bábszínház a gyerekek nagy örömére 2011-től már a Zsolnay Negyedben működik, csakúgy, mint a Labor – Interaktív varázstér és a Planetárium. A belvárosi Pécsi Galéria újabb kiállítóhellyel bővült a Negyedben, a rendkívül nagy kiállítótérrel rendelkező Pécsi Galéria m21-gyel. A látogatók kényelmét biztosítja a Zsolnay út déli oldalán kialakított parkolóház. Az utolsó körben az egykori Ifjúsági Ház, a mai E78 épülete, valamint az egyetemi negyed készült el, ahová a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, a Kommunikáció és Médiatudományi, valamint a Szociológia Tanszék költözött. 

A Zsolnay Kulturális Negyedet turisták ezrei keresik fel a világ minden pontjáról, hiszen a XIX. századi magyar iparművészeti kultúra kibontakozásában és Pécs modernkori városfejlődésében meghatározó jelentőséggel bírt a Zsolnay gyár, annak ipari, művészeti, kulturális kisugárzása és öröksége. A különféle kulturális, közművelődési, szórakoztató, gasztronómiai és oktatási funkciók ide telepítésével pedig egy pezsgő kulturális negyeddé vált a terület. Sőt, kimagasló építészeti és ipartörténeti jelentősége, egyedülálló komplexitása elismeréseként 2014. május 16-án a hungarikumok listájára is felkerült a Zsolnay Negyed. 

(forrás: http://www.zsolnaynegyed.hu/tartalm…/Zsolnay_negyed_tortenet)

Részletes programajánló

Szeretnénk kicsit részletesebben bemutatni a pécsi Fesztivál szabadidős tevékenységeit, amivel a résztvevők programját színesítjük!

Elsőként a péntek este 20.45 és 22.00 közötti TÁNCHÁZAT:

Dénes Anett, Tóth Márton, és a Háromfa zenekar, 
Népi gyermekjátszó és táncház

Három zenész, egy férfi, és egy nő. Nekünk ennyi kell a boldogsághoz. Tánc? Zene? Ének? Játék? Mindegyik? Egyik sem? Mi ott leszünk. Táncos lábakkal, zenész kezekkel, nótás hangulattal, játékos önmagunkkal, nyitott szívünkkel mi öten várunk Titeket nagy szeretettel! .

(Fénykép forrása: http://piliscsabatanchaz.hu/…/14925641_1280465801998004_241…)

A pécsi országos fesztivál programja

Pécs, 2017. június 9-10.
www.drama.hu, www.wso.hu, e-mail: orszagos.talalkozo@gmail.com

2017. június 9., péntek
10:00-tól REGISZTRÁCIÓ a Bóbita Bábszínházban
10.00-tól SZÍNPADBEJÁRÁS, beállás a Bóbita Bábszínházban
13:00-18:30 ELŐADÁSOK a Bóbita Bábszínházban
13:00-13.05 Köszöntő

13:05- 14:20 Bóbita Bábszínház
Petőfi Színpad: A galambok élete (10’)
Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium, Sárbogárd
Csoportvezető-rendező: Leszkovszki Anna
Az előadás eredeti ötlet alapján készült

Gödöllői Gubancolók: A bajusz (15’)
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllő
Csoportvezető-rendező: Kovács Éva
Zene: Pap Gábor
Arany János A bajusz című műve nyomán átdolgozta Kovács Éva

Kis Crazy Színészek: Rumini Ferrit-szigeten (25’)
Soltis Lajos Színház, Celldömölk
Csoportvezető-rendező: Nagy Zsuzsi
Dramaturg: Sipos László
Berg Judit Rumini Ferrit-szigeten című művét átdolgozta Ténai Petra és Sipos László

Galagonya: Csipkerózsika (20’)
Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola, Magyarpolány
Csoportvezető-rendező: Benkó Zsófia Anna
A Grimm testvérek Csipkerózsika című meséjét átdolgozta Benkó Zsófia Anna

Szünet

14:30-16:15 Bóbita Bábszínház
Bendegúzok: Kőmíves Kelemen (18’)
Országh Kristóf Általános Iskola, Sirok
Csoportvezető-rendező: Gál Zoltán
Kőmíves Kelemen című népballadát átdolgozta Gál Zoltán

Pemetefű: Szádeli (15’)
Szegedi Jerney János Általános Iskola, Szeged
Csoportvezető-rendező: Lovai Ágota
Nemes Nagy Ágnes Az öregember ajándéka című művét átdolgozta Lovai Ágota

Turbó csiga: Liombruno, a hős hajós (20’)
Beszédes József Általános Iskola, Siófok
Csoportvezető-rendező: Takács Tünde
Liombruno című olasz népmesét átdolgozta Takács Tünde és a csoport

Csillag-szóró Gyermekszínjátszó Csoport: Ki vagyok én? (25’)
Ipolyság, Szlovákia
Csoportvezető-rendező: Köteles Judit, N. Tóth Anikó
Zene: Béres Anita, Béres Gábor, Sztranyák Zoltán
N. Tóth Anikó Ki vagyok én? című műve alapján

CsepPet Cseperedő Petőfisek: Te Laci! (8’)
Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola, Érsekvadkert
Csoportvezető-rendező: Fontányi Andrea
Mozgás: Huszár Krisztina
Petőfi Sándor Arany Lacinak című versét átdolgozta Fontányi Andrea

Szünet

16:45-18:30 Bóbita Bábszínház
Palicsi Színjátszó Grund: Kire ütött ez a gyerek? (25’)

Magyar Művelődési Egyesület, Palics (Szerbia)
Csoportvezető-rendező: Kalmár Zsuzsa
Janikovszky Éva Kire ütött ez a gyerek? című művét átdolgozta Kalmár Zsuzsa

Napsugár Gyermekszínpad: Ludas Matyi (25’)
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI, Jászfényszaru
Csoportvezető-rendező: Kovács Tímea
Tasnádi István művét átdolgozta a csoport

Dömik:A boldogember inge (30’)
Nagykárolyi Művelődési Központ, Nagykároly (Románia)
Csoportvezető-rendező: Szolomájer Tímea
A boldog ember inge című népmesét átdolgozta Szolomájer Tímea

PAFFF Színpad: Melyikük a legbolondabb? (16’)
Országh Kristóf Általános Iskola, Sirok
Csoportvezető-rendező: Rajnavölgyi Vilmos
Népmesékből szerkesztette Rajnavölgyi Vilmos

19:45-20:10 FLASHMOB (Ginkgo tér)
20.15-20:30 FESZTIVÁL-MEGNYITÓ
20:30-22:00 cseRihannák koncert nagyobbaknak és felnőtteknek (Bóbita, szabadtéri színpad)
20:45-22:00 TÁNCHÁZ kicsiknek és nagyoknak (Ginkgo tér)
20:45-22.00 JÁTÉK kicsiknek és nagyoknak (LABOR)
20:30-23:30 SZAKMAI BESZÉLGETÉS a csoportvezetőknek, rendezőknek (Bóbita Bábszínház)


Június 10., szombat

7:30-9:00 REGGELI (időpontok az egyes csoportok beosztása alapján)
7:30-9:00 Színpadbejárás, beállás a Bóbita Bábszínházban
10:00-12:40 Színpadbejárás, beállás az E78-ban
9:00-12:30 ELŐADÁSOK a Bóbita Bábszínházban
12:00-14:00 EBÉD (időpontok az egyes csoportok beosztása alapján)
13.00-14.30 ELŐADÁSOK az E78-ban

9:00-10:40 Bóbita Bábszínház
Derkó: Titkos gyász (25’)
Dabas
Csoportvezető: Szivák-Tóth Viktor
Az előadás eredeti ötlet alapján készült

Délibáb-Színház: A muter, a dzsinnek meg egy napom (15’)
Délibáb-Színház Kulturális Közhasznú Egyesület, Komárom
Csoportvezető-rendező: Mikolasek Zsófia
Elekes Dóra A muter meg a dzsinnek című műve alapján, valamint kortárs magyar és külföldi szerzők verseiből készítette Mikolasek Zsófia

Huncutkák: Kövér Lajos és Sovány Laci (13’)
Szacsvay Imre Általános Iskola, Nagyvárad (Románia)
Csoportvezető-rendező: Rusz Csilla
Lackfi János Kövér Lajos és Sovány Laci című művét átdolgozta Rusz Csilla

Lazarcú Maszkák: Szembesítés (30’)
Ciróka Bábszínház, Kecskemét
Csoportvezető-rendező: Sárosi Gábor
Gimesi Dóra Szemenszedett mese című művét átdolgozta Sárosi Gábor és Krauter Dávid

Szünet

10:45-12:30Bóbita Bábszínház
Kaktusz Dráma- és Színjátszó Csoport: Sátrak valahol (20’)
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest
Csoportvezető-rendező: Juszczák Zsuzsa, Sereglei András
Mozgás: Jobbágy Kata

Szálka Stúdió: A Macskaherceg kilencedik élete (28’)

Tatabányai Árpád Gimnázium, Tatabánya
Csoportvezető-rendező: Tara Andrea
Gimesi Dóra művét átdolgozta Tara Andrea

Izgő-Mozgó Színpad: Törpenderül (24’)
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest
Csoportvezető-rendező: Almássy Bettina
Török Sándor A törpe című művét átdolgozta a csoport

Kisoroszlánok: Az aranyszőrű bárány (20’)
Lendva, Szlovénia
Csoportvezető-rendező: Kotár Gizella, Nadj Eva
Benedek Elek népmesei gyűjtéséből szerkesztette Kotár Gizella

12:45-14:20 E78
DMK Alföld Gyermekszínpada: Sámsemék szobrot készít, avagy: Játék a művészet lehetőségeiről (15’)
Debreceni Művelődési Központ, Debrecen
Csoportvezető-rendező: Várhidi Attila
Tarcsai Szabó Tibor Pamuhihőke és Sámsemék című művét átdolgozta Várhidi Attila

Abakusz Színjátszó Kör: Kárikittyom hadművelet (26’)
Abakusz Műhely Egyesület, Debrecen
Csoportvezető-rendező: Nánási Brigitta, Nánási Sándor
A pletykás asszony című magyar népmesét átdolgozta a csoport

Avastetői Pegazus: A Jóka ördöge (17’)
Avastetői Általános Iskola és AMI, Miskolc
Csoportvezető-rendező: Nagy Andrea
Arany János A Jóka ördöge című művét átdolgozta Nagy Andrea és a csoport

Berze-Kicsik: Paprikáskrumpli (22’)
Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola, Pécs
Csoportvezető-rendező: Ákli Krisztián
Segítők: Inhof Orsolya, Vince Gergő

14.30-16.00 Szakmai beszélgetés a csoportvezetőknek, rendezőknek (E78)
14:30-15:45 JÁTÉKOS FOGLALKOZÁS a gyerekeknek (LABOR)
16:00-16:30 A FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES ZÁRÁSA, diplomák átadása (M21 Galéria)
Szakmai összegzés (Uhrik Dóra, Mikuli János, S
ramó Gábor)

A fesztivál teljes időtartama alatt megtekinthető az E78-as épület előterében a PRÓBA-JÁTÉK pályázat kiállítási anyaga
A kiállítás rendezője Körömi Gábor

A szakmai beszélgetések házigazdái
UHRIK DÓRA – Kossuth-díjas táncművész és táncpedagógus
MIKULI JÁNOS – a Janus Egyetemi Színház igazgatója
SRAMÓ GÁBOR – a Bóbita Bábszínház igazgatója

Konferál

BACSKÓ TÜNDE és MATTA LÓRÁNT

Támogatók
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUMA
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM (Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása)
Az országos fesztivál PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS és a Pécsi Országos Színházi Találkozót (POSZT) szervező POSZF NKft. támogatásával valósul meg.
A fesztivál szervezői kérték és várják
az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumának és az EMMI támogatását is.

Az országos fesztiválra meghívott csoportok

(Frissítve 05.22-én.)
A XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó záró eseményére, a pécsi országos fesztiválra meghívott csoportok jegyzéke olvasható az alábbiakban:
A DMK Alföld Gyermekszínpada, Debrecen, Sámsemék szobrot készít, avagy Játék a művészet lehetőségeiről, Várhidi Attila
Huncutkák, Nagyvárad (Románia), Kövér Lajos és Sovány Laci, Rusz Csilla
Abakusz Színjátszó Kör, Debrecen, Kárikittyom hadművelet, Nánási Brigitta, Nánási Sándor
Petőfi Színpad, Petőfi Sándor Gimnázium, Sárbogárd, A galambok élete, Leszkovszki Anna
Délibáb Színház-nagyok, Komárom, A muter meg a dzsinnek meg egy napom, Mikolasek Zsófia
Derkó, Dabas, Titkos gyász, Szivák-Tóth Viktor
Galagonya, Magyarpolány, Csipkerózsika, Benkó Zsófia Anna
Palicsi Színjátszó Grund (Szerbia), Kire ütött ez a gyerek? Kalmár Zsuzsa
Izgő-mozgó Színpad, Budapest, Törpenderül, Almássy Bettina
Kaktusz Dráma- és Színjátszó Csoport, Budapest, Sátrak valahol, Juszcák Zsuzsa, Sereglei András
Kis CRAZY színészek, Celldömölk, Rumini Ferrit-szigeten, Nagy Zsuzsi
Lazarcú Maszkák, Kecskemét, Szembesítés, Sárosi Gábor
Napsugár Gyermekszínpad, Jászfényszaru, Ludas Matyi, Kovács Tímea
Bendegúzok, Sirok, Kőmíves Kelemen, Gál Zoltán
PAFFF Színpad, Sirok, Melyikük a legbolondabb?, Rajnavölgyi Vilmos
Pemetefű, Szeged, Szádeli, Lovai Ágota
Szálka Stúdió, Tatabánya, A Macskaherceg kilencedik élete, Tara Andrea
Turbó Csiga, Liombruno, a hős hajós, Takács Tünde
Csillag-szóró Gyermekszínjátszó Csoport, Ipolyság (Szlovákia) Ki vagyok én?, Köteles Judit, N.Tóth Anikó
Avastetői Pegazus, Miskolc, A Jóka ördöge, Nagy Andrea
Berze-Kicsik, Pécs, Paprikáskrumpli, Ákli Krisztián
CsepPet Cseperedő Petőfisek, Érsekvadkert, TE, Laci!, Fontányi Andrea
Dömik, Nagykároly (Románia) A boldog ember inge, Szolomájer Tímea
Gödöllői Gubancolók, Gödöllő, A bajusz, Kovács Éva
Kisoroszlánok, Lendva, (Szlovénia), Az aranyszőrű bárány, Koter Gizella és Nađ Éva
 
Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma
Nemzeti Tehetség Program (Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása)
Az országos fesztivál Pécs Megyei Jogú Város és a Pécsi Országos Színházi Találkozót (POSZT) szervező POSZF NKft. támogatásával valósul meg.
A fesztivál szervezésében és lebonyolításában közreműködik az Apolló Kulturális Egyesület.
A fesztivál szervezői kérték és várják az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumának, valamint az EMMI támogatását is.

A XXVI. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó észak-dunántúli regionális találkozójáról

Sokszínű nap volt. Láttunk szerkesztett előadást népi dramatikus játékokat megidézve, de volt olyan csoport, amely az oratórikus játék hagyományát élesztette fel. S persze rengeteg csapat adott elő mesét vagy a mese valamely “elferdített” változatát – a nagyobb kamaszok szívesen szólaltak meg a kicsit karcosabb humor, az irónia vagy épp a szarkazmus hangján. Jó volt látni, hogy a gyerekek élvezettel voltak ott  a színpadon!
Szóba elegyedtem egy második osztályos kisfiúval, aki az egyik előadás főszereplője volt. Azt kérdezte tőlem az előadásuk után, mit mondok én, hogyan teljesítettek. Visszakérdeztem: teljesítettetek? Hát sehogy. Némi döbbent elkomolyodás az arcán. Én meg úgy folytattam: hiszen ti csak játszottatok. És visszajött a mosoly az arcára.
Tizenkét, többnyire élvezetes játék sorjázott ma a vasvári színpadon, s minden játékban – a ritmusbeli döccenések, a térszervezés hiányosságai, a dramaturgiai eldöntetlenségek vagy éppen a zenehasználat eklektikussága dacára – ott volt a színpadra lépőkből sugárzó öröm, hogy jó együtt játszani. Ez volt talán a legfontosabb, hogy ők már tudják: örömmel játszani együtt és egymásért, felelősséggel. (Németh Ervin)

A XXVI. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó közép-magyarországi regionális találkozójáról

Balassagyarmat, a Mikszáth Művelődési Központ. Mint mindig lenyűgöző vendégszeretet, odafigyelés, a gyerekeknek az előadások szünetére, vagy ha elfáradtak és kihagynak egy-egy előadást izgalmas játékok, melyek észrevétlenül tanítanak is. A szervezőknek arra is volt gondja, hogy a hosszúra nyúló napban a gyerekeket megvendégeljék. Minden csoport megkapja azt az időt, amire szüksége van a felkészülésre. Mégis pörög a nap. 14 csoport mutatkozott be, kicsik és nagyok, szerkesztett játékkal, életjátékkal, irodalmi és improvizációkból alkotott szövegekkel. Láttunk mesét, súlyos gyermeki problémákat feldolgozó alkotást, vidám önfeledt játékot, fergeteges sodró táncot, meghitt pillanatokat, szívszorító gondolatokat. Egyszóval igen színes és élménydús napot tölthettünk együtt.

A csoportok nézték, tapsolták egymást, így valóban ünneppé válhatott a nap. A csoportok vezetői kíváncsiak voltak a véleményünkre, időt, figyelmet fordítottak ránk, és egymásra is, Mint annyiszor, most is, mi szakmai meghívottak (zsűri) is feltöltődve, új élményekkel gazdagodva, a csoportok és vezetőik gondolataiból tanulva indulhattunk haza. (Dolmány Mária)

 

A XXVI. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó északkelet-magyarországi regionális találkozójáról

Május 13. Debrecen. Rég voltam ilyen jól sikerült fesztiválon. Jó előadások, telt nézőtér, a csoportok megnézik, a csoportvezetők meghallgatják egymást. Nem önjelölt művészek, hanem művésztanárok találkozója, akik arra neveli gyermekeiket, hogy fontos a másiktól tanulni. Négy előadásonként értékelés, nem memóriapróba, hanem friss élmények megbeszélése. Ebéd fő bográcsban gyereknek, felnőttnek egyaránt. Különdíjak a jó teljesítményekért. A zsűri kényeztetve, ha már egész nap előadást néznek, ne legyenek éhesek, szomjasak. Táncház a várakozás alatt. Profi szervezés. Remélem, ezeket a sorokat nem csak Debrecenben, máshol is olvassák. Így is lehet!!! :))) (Kis Tibor)

Láttunk ilyen mintaértékű szervezést, odafigyelést a megyei találkozókon is. Évek óta zajlik ebben a szellemben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei találkozó a Montázs Egyesület szervezésében. (Dolmány Mária)

1 2 3