Mentorálási program

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a hazai és a határon túli gyermekszínjátszást segítő és gondozó szervezetként kiemelten foglalkozik a gyermekszínjátszást éltető színjátszó rendező pedagógusok továbbképzésével, szakmai támogatásával.
Szeretnénk, ha a találkozókra készülő csoportvezetők nem csak az előadás után, a szakmai beszélgetésen kapnának először segítséget munkájukhoz.
Egy előadás elkészítésében, a rendező felkészülésében egy tapasztalt, segítő kolléga személyes (vagy online) konzultációkkal, megbeszélésekkel, próbarészletek elemzésével, egyszóval szakmai támogatással sokat tud tenni az adott csoport és csoportvezető-rendező kollégánk szakmai sikeréért, és ezen keresztül a gyermekszínjátszás ügyéért.

Ezért az idei Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó mellett meghirdetjük a
gyermekszínjátszó rendezők mentorálási programját.
A mentorálásra nyílt pályázat formájában jelentkezhetnek gyermekszínjátszó rendezők. Elsősorban azokat a kollégákat szeretnénk megszólítani, akik most kezdenek ismerkedni ezzel a művészeti területtel, akik első éveiket töltik a területen, avagy esetleg újrakezdik a tevékenységüket, és programunk segítségével bátorítást, támogatást, gyakorlati segítséget kaphatnának munkájukhoz. A Magyar Drámapedagógiai Társaság a sikeres pályázókat összekapcsolja a felkért szakemberekkel. A mentorálás megvalósulhat személyes találkozókon keresztül, de online konzultációk formájában is.
(A mentorálás költségeit az MDPT a tájékoztatóban részletezett formában az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatásából fedezi.)
Hogyan működik a mentorrendszer? 
A jelentkezés (pályázás) az alábbi Google űrlapon keresztül történik – a jelenlegi munkaanyag, valamint azon területek megjelölésével, mely(ek)ben a jelentkező támogatásra, szakmai útmutatásra számít. Egyesületünk szervezői a jelentkezési lapok alapján döntenek a pályázók támogatásáról. Várhatóan 20 pályázatot tudunk támogatni. 
A pozitív elbírálásban részesülő pályázatok alkotóinak a mentorrendszer koordinátorai, szakmai vezetői a megjelölt tématerületek vizsgálata alapján mentort ajánlanak, majd a mentor elfogadása után a pályázókat  összekapcsolják a mentorrendszer szakembereivel.
A mentorálás 2021-es esztendő március-június közötti időszakában valósul meg. Az adott, szerződés szerint vállalt időszakban a mentor követi a rendező és/vagy csoportja munkáját. Ha olyan szakterületre vagy problémához érkezik egy munkafolyamat, ahol a mentor fontosnak véli más szakemberek bevonását is, ennek a lehetőségét fenntartjuk.
A mentorok válogatásánál és felkérésénél számítunk a gyermekszínjátszással évtizedek óta eredményesen foglalkozó rendezőkre és hívunk jeles kollégákat más szervezetektől, például az ODE szakemberei közül, továbbá a hivatásos színházi világból is.
A mentorálásban való részvétel ingyenes.
Minden mentorálási folyamatot rövid záró beszámolóval fejezünk be: ezt a tényekre szorítkozó munkanapló mellett egy elégedettségi kérdőív egészíti ki, aminek kitöltésére kérjük a mentort és azt a kollégát is, akinek segítettük a munkáját.
A mentorálás nem állandó segítő tevékenység. Terveink szerint 6 alkalommal történő konzultációt foglal magába.
A mentorálás mint tevékenység megvalósulási formái: személyes (egyéni) konzultáció tetszőleges színházi szakterületen / online (tetszőleges digitális csatornán, akár csak telefonon megvalósuló) egyéni konzultáció / online (tetszőleges digitális csatornán megvalósuló) kiscsoportos konzultáció / szükség, igény és lehetőség esetén személyes kiscsoportos konzultáció (a „tanulópároktól” indulva addig, amíg a létszám nem válik akadályává annak, hogy kellő mennyiségű és minőségű személyes figyelem jusson mindenkinek).
Aki egy csoporttal mentori kapcsolatba került, az az adott megye/fővárosi kerület bemutatóján abban az évben nem fogja zsűrizni.
A mentorálttal a Magyar Drámapedagógiai Társaság megállapodást köt.
Jelentkezési határidő: 2021. március 10.
Jelentkezni az alábbi Google űrlap kitöltésével lehet:
https://forms.gle/ZskenaU22gPG7FJo7