Előzetes és utólagos

(Frissítve április 21-én. A legújabb információk vastag és dőlt betűkkel. A március végiek csak dőlttel.)
A Magyar  Drámapedagógiai Társaság néhány idei programjáról (tervezett időpont, komment, új időpont, új terv…):

 • Dráma van – a dramatikus nevelés hete – 2020. március 21-27. – A veszélyhelyzet miatt elmaradt.
 • Kibővített elnökségi ülés: 2020. május 10. (döntés a WSO meghívásokról) – Az elnökség március 20-án online ülést tartott. Amennyiben szükséges lesz, ezt újabbak követik majd. A WSO országos fesztivál kapcsán március 20-án már döntés született, emiatt nem szükséges újabb elnökségi határozat.
 • Drámapedagógiai módszertani nap – 2020. május 23.  – A veszélyhelyzet miatt elmarad.
 • MDPT közgyűlés – 2020. május 23. – Feloldották azt a jogi előírást, hogy a társadalmi szervezeteknek május 31. előtt közgyűlésen kell elfogadniuk a mérleget és a közhasznúsági jelentést – ez ebben az évben szeptember 30-ig megtehető. Ezzel együtt lehet, hogy élünk a 2016-ban megváltoztatott alapszabályunk kínálta lehetőséggel: elektronikus úton és/vagy postán történő szavazással oldjuk meg a feladatot. A postai út választására csak az a tény késztethet bennünket, hogy ha nincs minden egyesületi tagunkhoz érvényes e-mail címünk. (Örömmel vennénk, ha ennek pótlásában segítenének azon tagjaink, akik csak a honlapjainkról vagy a Facebookról tájékozódnak programjainkról, és nem kapnak e-mailt.)
 • Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál – 2020. június 4-5-6. – A veszélyhelyzet miatt a kiírásban meghirdetett formában elmarad.
 • A WSO-val kapcsolatos terveink – Abban a formában, amennyire a tervek jelenleg konkrétak lehetnek, honlapunkon, egy másik bejegyzésben megtalálhatók. Ha már lehet tanítani, színjátszani, színházat nézni, akkor ez sok programot is jelenthet!!!
 • Gyermekszínjátszó rendezői csoport az ODE gyomaendrődi táborában (2020 augusztusában) – Amennyiben a körülmények megengedik a tábor megszervezését az ODE számára (itt egy szekció lenne a miénk). A hozzánk eljutó hírek szerint táborok nem lesznek idén nyáron, az ODE lemondta ezt a tábort, így mi is letettünk a gyermekszínjátszó rendezői csoport indításáról.
 • Dráma van – nyáron is – augusztus  17-18. – Júliusban hozunk döntést erről a programról (írjuk ezt annak reményében, hogy a nyáron már vállalható lesz egy ilyen rendezvény). Ha táborok nem lesznek, akkor lehet, hogy drámás rendezvényeket sem tervezhetünk a nyáron, így lemondunk erről a hagyományos programunkról.

Talán innen nagyobb a realitása a programjainknak:

 • Elnökségi ülés: 2020. szeptember 5. – Mivel online is megoldható, itt még nincs kérdés…
 • Országos Gyermekszínjátszó Rendezői Fórum – 2020. szeptember 26. – Amennyiben sor kerülhet a WSO elhalasztott rendezvényeire szeptember második felében és októberben, akkor az országos rendezői fórum nem egyetlen rendezvény lesz, hanem egy ‘vándorkonferencia’.
 • Drámapedagógiai tanfolyam indul (ez a terv) – 2020. szeptember 26-27.
 • Diák- és gyermekszínjátszó rendezői tanfolyam indul (ez a terv) – 2020. október 3-4.
 • Színház-Dráma-Nevelés módszertani hétvége – 2020. november 20-21. – Terveink szerint az SZDN első napja a gyermekszínjátszásé lesz, míg a második nap a dráma alkalmazási lehetőségeiről és annak gyakorlatáról szólna.

WSO 2020 (álljon itt az eredeti kiírás, mint afféle ’emlékmű’)

XXIX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

A Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) a megyei szervező intézményekkel és szervezetekkel együttműködve 2020-ban huszonkilencedik alkalommal hirdeti és szervezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermek­szín­játszó Találkozót (WSO) és Fesztivált.

Az országos találkozó pedagógiai célja: Hiszünk abban, hogy a gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt, és a tevé­keny­ség során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét. A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A gyer­mek­szín­játszás céljai közé tartozik annak minden fórumán és formájában olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek, az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet.

A részvétel feltételei: A magyar gyermekszínjátszók felmenő rendszerű találkozójára várjuk minden olyan csoport nevezését, amelynek tagjai köznevelési intézmények tanulói, legalább80%-ban6-15 év közöttiek (általános iskolai korosztály).

A találkozóra tematikai és egyéb tartalmi megkötés nélkül a csoporttagok életkorának, érdeklődésének és képességeinek megfelelő színjátszó előadások nevezhetők. Az előadásokajánlott (leghosszabb) műsorideje alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. Nem nevezhető az az előadás, amellyel az Országos Diákszínjátszó Találkozón is indulnak. Egy csoport egy előadást nevezhet be.

A részvétel regisztrációhoz kötött: előfeltétele, hogy a csoport az országos szervezőnél (MDPT) regisztráljon és befizesse az MDPT számára a nevezési díjat. A regisztráció menetéről részletes információ alább olvasható.

Rendezvénysorozatunk – a hagyományoknak megfelelően – háromfordulós lesz. Az első forduló a megyei és fővárosi bemutatókat foglalja magába.

Ez a szint a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően idén is bővíthető. Minden, nem a WSO keretei között létrejött helyi, területi gyermekszínjátszó találkozó csatlakozhat rendezvény­sorozatunkhoz – biztosítva résztvevői számára az országos találkozó felmenő rendszerébe való bekapcsolódást –, amennyiben az induló csoportok eleget tesznek a nevezési feltételeknek, illetve a szervezők az MDPT elnöksége által összeállított zsűrijegyzékről legalább két főt meghívnak a szakmai értékelők közé. Az előadások a szakmai értékeléstől függően továbbjutásra javasolhatók. (A csoportok ezeken a találkozókon is kérhetnek minősítést.)

A minősítés eredményét a csoportok a helyszínen megtudják, arról oklevelet adunk. (A minősítések jegyzéke a szervező egyesület és az országos találkozó honlapján is megtekinthetők.)

A második forduló ahat regionális találkozó – ezeken az első forduló szakmai értékelése során kiemelkedőnek bizonyult előadások kapnak újabb bemutatkozási lehetőséget. Az arany minősítésű előadások automatikusan meghívást kapnak a földrajzi besorolás szerinti regionális találkozóra. A zsűri javaslatára egyes esetekben ezüst minősítésű előadások is meghívást kaphatnak a második fordulóra.

A harmadik szint az országos fesztivál: a találkozó eseménysorozatának záró, reprezentatív rendezvénye, amelyre szakmai értékelő kollégáink delegálnak kiemelkedőnek, példaértékűnek talált előadásokat. A kiválasztás az utolsó regionális találkozót követően történik meg. Legkésőbb a döntést követő napon – elektronikus úton – értesítjük a meghívott csoportok vezetőit. A fesztiválra meghívást kapnak a határon túli magyar gyermekszínjátszó találkozókról válogatott előadások is. (A meghívható csoportok számát a rendezvényre fordítható pénzügyi eszközök mértéke és a helyszín határozza meg.)

A rendezvénysorozat egyes fordulóinak várható időbeni lefutása

 • megyei és fővárosi bemutatók: 2020. március 27-április 26.
 • regionális bemutatók: 2020. április 30-május 10.
 • országos fesztivál: 2020. június 4-5-6.

 További fontos információk

Minősítés: A megyei/fővárosi találkozókon minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a cso­port vezetője ezt a regisztrációs lapon külön kéri. A minősítés a Weöres Sándor Országos Gyermek­színjátszó Találkozó hagyományainak megfelelően nem kötelező, és a továbbjutásnak nem előfeltétele (a zsűri javasolhat továbbjutásra olyan előadást is, amelynek alkotói nem kértek minősítést).

A minősítés fokozatai: arany, ezüst, bronz minősítés (illetve nem minősült).

 • arany minősítés: országos szinten is elismerést érdemlő, figyelemre méltó produkció
 • ezüst minősítés: regionális szinten is elismerést érdemlő, más színjátszó csoportok figyelmébe is ajánlható produkció
 • bronz minősítés: helyi értéket képviselő minőségi gyermekszínjátszó produkció

A minősítés szakmai szempontjai a drama.hu honlapon olvashatók é a szempontsort minden szervezőnek, zsűritagnak, és a jelentkező csoportok vezetőinek megküldjük.

A verseny díjai: A minősítést az országos találkozó kiírója adja. Tárgyjutalmak az első két forduló esetében az egyes helyi szervezők anyagi lehetőségeitől függően. A harmadik fordulóban minden csoport kisebb ajándékcsomagot kap: nincs sorrend, nincs külön díjazás.

Szakmai beszélgetések: A bemutatókat követően munkatársaink készek szakmai beszélgetések vezetésére, amelyekre a helyi szokások és lehetőségek függvényében kerül sor. (A Magyar Drámapeda­gógiai Társaság javasolja a helyi szervezőknek a szakmai beszélgetések programba állítását: tapasztalataink szerint az előadások értékeinek és további fejlesztési lehetőségeinek kiemelése, a delegált szakemberek és a csoportvezető-rendezők közös, elemző beszélgetése segíti a csoportok további munkáját.)

Regisztráció

 1. Elvégezhető online kérdőív kitöltésével – az IDE KATTINTVA (a cím megtalálható a drama.hu oldalon is).
 2. Választható továbbra is az eddigiekben használt megoldás, a kitöltött regisztrációs lap e-mailhez csatolt beküldése az orszagos.talalkozo@gmail.com címre. A regisztrációs lap INNEN letölthető.

A felhívás és a regisztrációs lap, továbbá a megyei szervezők listája honlapunk Gyermekszínjátszás rovatából letölthető.

Regisztrációs díj: A találkozóra nevező csoportok regisztrációs díja 3000 Ft/csoport. A nevezés a regisztrációs díj befizetésével válik érvényessé.

A regisztrációs díj átutalásánál kérjük, tüntessék fel a csoport pontos nevét!

(Ellenkező esetben nem tudjuk azonosítani, hogy a befizetés melyik csoporthoz tartozik.)

Bankszámlaszám: OTP Bank 11701004-20065946. Regisztrációs díjat nem térítünk vissza.

Az országos találkozó eseménysorozatának meghirdetője és rendezője, továbbá az egyes helyi szervezők a megyei, regionális és az országos fordulók esetében nem terhelnek további költségeket a jelentkező csoportokra. Az események helyszínére való eljutás költségeinek biztosítása minden esetben a csoportok feladata.

Számla kiállítása: A regisztráció során (amely megelőzi az utalást), kérjük, hogy a csoport vezetője pontosan adja meg a számlázási adatokat! A számla utólagos módosítására technikai okok miatt nincs lehetőségünk.

Jelentkezési határidő: 2020. február 29.

Főszervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT)

2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C

levelezési cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A, telefon: 70/3353959

Megyei és regionális szervezők: részletes, rendszeresen frissített jegyzékük az egyes bemutatók helyszínével és időpontjával együtt honlapunkról (drama.hu) letölthető.

Az országos rendezvénysorozatot támogatja:

EMMI Nemzeti Tehetség Program (a hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és

sport versenyek támogatása)

Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma

és további támogatást kérünk az Emberi Erőforrások Minisztériumától

Az országos fesztivál társrendezője és támogatója Debrecen Megyei Jogú Város.

Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára – az országos fesztiválra – a tervek szerint 2020. június 4-5-6-án kerül sor Debrecenben. A társrendező megyei jogú város fogadó intézményei: Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház

További információk: www.drama.hu; www.wso.hu, orszagos.talalkozo@gmail.com, 70/3353959

A várt támogatások elmaradása esetén az országos találkozót meghirdető MDPT és a szervező intézmények a változtatás jogát fenntartják.

Módszertani nap Balassagyarmaton

A GYERMEK-, DIÁK-, IFJÚSÁGI, AMATŐR SZÍNJÁTSZÁS SZAKMAI FEJLŐDÉSÉT SEGÍTŐ
szakmai nap Balassagyarmaton
A Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ ismét módszertani napot rendez Balassagyarmaton a gyermek-, diák- és ifjúsági színjátszó csoportok vezetői, drámapedagógusok, tanárok és más érdeklődők részére.
Helyszín: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.)
Időpont: 2019. november 30. szombat 9 -16 óra között
Tervezett program:
Gyermek- vagy diákszínjátszó csoportvezetőként sokszor ütközünk a legkülönfélébb problémákba. Pedagógiai és színházszakmai kérdések merülnek fel bennünk lépten-nyomon, melyeket szívesen megbeszélnénk hasonló gondokkal szembesülő kollégáinkkal.

Hajós Zsuzsa és Nyári Arnold arra vállalkoznak, hogy teret adjanak e problémák felszínre kerülésének, és gyakorlatban, kísérletezve minél több eszközt találjunk lehetséges megoldásukra.
Délelőtt a történetekkel foglalkozunk:
– Hogyan találjunk (ki) a csoportra szabott történetet?
– Hogyan erősíthetjük a fiatalok kapcsolódását a történethez?
– Milyen eszközökkel lehet segíteni a játszókat az előadás során?
– Hogyan erősítsük a történet drámaiságát?
Délután pedig a résztvevők kérdéseire, problémáira igyekszünk megoldást találni közösen.
A részvételhez javasolt a kényelmes, zárt ruházat.
A szakmai napon való részvétel ingyenes.
Kérjük, részvételi szándékát jelezze 2019. november 28-ig Jakus Julianna részére!

Jelentkezés, bővebb tájékoztatás: 35/300-622, jakusjuli@gmail.com
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!
Támogató: EMMI

Módszertani nap Szolnokon

Kedves Drámatanárok, Gyermek- vagy Diákszínjátszó csoportvezetők, a drámatanítás iránt érdeklődő Pedagógusok!
Szeretettel hívunk Benneteket egy Szolnok városában először megszervezésre kerülő drámás módszertani napra, melyre a magyar drámapedagógia kiváló képviselőit hívtuk meg.
A rendezvény a Magyar Drámapedagógiai Társaság, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ és a Teátrum Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében valósul meg.
A módszertani nap időpontja: 2019.november 26. (kedd) 9.00-15.30
Helyszíne: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, Szolnok, Hild János tér 1.
A módszertani nap programja
Dramaturgiai ismeretek
Hogyan lehet jól darabot választani? Hogyan készítsünk iskolai jeleneteket, szerkesztett játékot?  Milyen módon kezdjünk hozzá mese/novella adaptációhoz? Ezekre a kérdésekre keressük közösen a választ Zsigó Anna dramaturg vezetésével.
Drámajátékos ismeretek
Frissítsük fel drámajáték vezetői tudásunkat, poroljuk le játékainkat. Árnyszínház osztálytermi körülmények között. A foglalkozás blokkot Körömi Gábor drámatanár vezeti.
A foglalkozások párhozamosan csoportbontásban zajlanak. (9.00-12.00 és 12.30-15.30 között)
A programon való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött,
amelyet 2019. november. 21-ig a teatrum16@gmail.com címre várunk.
Kérdéseiddel keresd Váradi Évát az alábbi telefonszámon: 20/577 8090
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Támogató: EMMI

Módszertani nap Veszprémben

Gyermek- és diákszínjátszó rendezői fórum Veszprémben
2019. november 24., vasárnap, 9:00–18:00
Pannon Egyetem, E épület, Kamaraterem
Szeretettel várunk minden, a gyermek- és diákszínjátszás iránt érdeklődő tanárt, csoportvezetőt, tanárszakos hallgatót november 24-én megrendezésre kerülő szakmai-módszertani napon.
A nap tervezett programja:
9.00-12.00 Markó Róbert workshopja
A workshop rövid ismertetője: A workshop középpontjában a gyermek- és diákszínjátszó előadások kezdeti szakaszának munkafolyamata áll: az előadás alapanyagául választott szöveg színpadra alkalmazása.
12.00-13.00 Ebédszünet
13.00-16.00 Mezey Gábor workshopja
A workshop rövid ismertetője: Rövid ismerkedő beszélgetést követően gyakorlati feladatsort végzünk közösen. Módszertani értelemben a darabkészítés folyamatát vesszük végig a legfontosabb “állomások” felvillantásával. A tapasztaltakat végig átbeszéljük. A tematika elsősorban a gesztus, a motívum, illetve ebből a karakter könnyed kialakításával foglalkozik. A foglalkozás nem kifejezetten megerőltető, de a kényelmes ruházat javasolt.
17.00-18.00 Gyermekszínjátszó előadás közös megtekintése, majd kötetlen beszélgetés
Az előadásról és alkotóikról röviden: A CsoszikBoszik Félelmeink című előadását a csoporttagok félelmei, rémálmai és az azokon való felülemelkedés megoldási lehetőségei ihlették. Az előző tanévben a WSO megyei bemutatójának arany minősítése után az országos fesztiválra is meghívást kaptak. A szereplők általános iskolás gyerekek. A csoport a Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskolában működik, de más iskolákból is szívesen fogadnak tagokat.
A rendezvény a Veszprémi Egyetemi Színpad és a Magyar Drámapedagógiai Társaság együttműködésében valósul meg.
Támogató: EMMI  

Országos Gyermekszínjátszó Rendezői Fórum – 2019

A Magyar Drámapedagógiai Társaság szervezésében 2019. szeptember 28-án, szombaton 9 órai kezdettel
Helyszín: Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ
(www.drama.huwww.wso.huorszagos.talalkozo@gmail.com, tel.: 70/3353959)
A hazai gyermekszínjátszás legfontosabb, legjelentősebb eseményeit három évtizede szervező Magyar Drámapedagógiai Társaság munkatársai az évente megrendezett felmenő rendszerű országos eseménysorozat egyes állomásain mind a szervezés, mind a szakmai értékelés, a zsűrizés kapcsán sok olyan esettel találkoznak, ami kérdést/kérdéseket vet fel.
A programok számtalan olyan tapasztalatot hoznak felszínre, amivel a folytatásban, a későbbiekben is foglalkozni kell. Ennek egyik adekvát formája lehet ez az országos fórum, ami a naptári éven belül is olyan időszakban kerül megrendezésre, amikor a csoportvezető-rendezőktől kapott visszajelzések a szervezők számára még beépíthetők a következő évad tervezésébe, programjába, és amikor a másik irányból közelítve a csoportvezetőkhöz eljutó információk még hasznosulni tudnak, amikor azok még figyelembe vehetők, beépíthetők az egyes csoportok életébe. Ez a minimum kétirányú információáramlás, illetve ennek felerősítése nagy hasznára válhat a létszámában és minőségében is egyaránt jelentős közművelődési és művészeti nevelési területnek.

Az egynapos országos fórum nem vállalkozhat arra, hogy meg is oldja a felmerülő problémákat. De arra igen, hogy teret adjon a visszajelzéseknek, továbbá „becsatornázza” azokat. Felerősítheti, más szintre helyezheti a szakmai kommunikációt, ami nagyon jelentős lépés lehet a szakterület további fejlesztése kapcsán.
Fontosnak tartjuk, hogy bár elnevezésében országos a fórum, de mint a gyermekszínjátszás hazai rendezvényein rendre, itt is örömmel látjuk a határon túli magyar nyelvű gyermekszínjátszás képviselőit…
Támogató: EMMI, Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma
A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció itt (kérjük, kattintson)

Az országos fórum szervezői előzetesen tájékoztató szakmai anyagok (e-mailben) megküldését tervezik – ezért is kérjük az érdeklődőket, éljenek a regisztráció lehetőségével.

A TERVEZETT PROGRAM:
8.00-tól: Regisztráció
9.00: Köszöntő, bevezető – Körömi Gábor, a Magyar Drámapedagógiai Társaság alelnöke
9.15-től PLENÁRIS ELŐADÁSOK

GYERMEKSZÍNJÁTSZÁS – MŰVÉSZETI NEVELÉS – TEHETSÉGGONDOZÁS
Előadó: Bajor Péter, a MATEHETSZ ügyvezető elnök
GYERMEKSZÍNHÁZI ADAPTÁCIÓ
Előadó: Gimesi Dóra író, dramaturg

10.30: MUSTRA – válogatás a 2019-es országos gyermekszínjátszó fesztivál előadásaiból
Minden előadás után rövid beszélgetés
 az alkotókkal – gyerekekkel és felnőttekkel
A beszélgetések vezetői: Kis Tibor, Szalai Ádám, Pap Gábor
Pogácsa az Arénában: Imbolygó iskolabolygó (12’)
Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület, Budapest
Békés Márta Imbolygó iskolabolygó című verseskötetének felhasználásával
Mozgás: Hermál Henriett
Gitárkíséret: Békés Márta (az Imbolygó iskolabolygó című könyv szerzője)
Csoportvezető-rendező: Koltai Judit
CsepPet: Mese a lányról, aki nem beszélt (20’)
Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola, Érsekvadkert
Tóth Krisztina A lány, aki nem beszélt című művét átdolgozta Fontányi Andrea
A rendezésben közreműködött, a dalokat megtanította: Temeláné Csernák Bernadett
Csoportvezető-rendező: Fontányi Andrea
PERSZE: …függőben… (20’)
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, Berhida
Elekes Dóra A muter meg a dzsinnek című művének felhasználásával
Zene: részletek a Bajdázó zenekar Lekapcsolom a villanyt a fejemben című dalából
Csoportvezető-rendező: Fésüs Éva

12.00-12.30: SZÜNET

12.30: SZEKCIÓÜLÉSEK
a) MENTORRENDSZER

A szegedi GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ KÖRKÉP (helyzetjelentés, helyzeteink jelentése) konferencián került elő ismét javaslatként, hogy a gyermekszínjátszó rendezők miként kaphatnának szakmai segítséget munkájukhoz, mielőtt közönség elé állnak. A már működő és sikeres mentorprogramok tapasztalatait felhasználva szeretnénk kialakítani egy olyan rendszert, ami ezt a célt szolgálja a gyermekszínjátszásban.
Szekcióvezetők: Dolmány Mária, Füsi Anna
b) KISTÉRSÉGI CSEREKAPCSOLATOK – SZERVEZŐI KÉRDÉSEK
Többször előkerült a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivál kapcsán az egyes bemutatók megszervezésének kérdése. Gyakorlati tanácsokat, programjavaslatokat szeretnénk összegyűjteni annak érdekében, hogy a megyei és regionális találkozók minél sikeresebbek, gördülékenyebbek lehessenek. Emellett az aktuális pályázati lehetőségekről is mindenképpen szeretnénk egyeztetni. A gyermekszínjátszó csoportok nem csak fesztiválokon és nem csak a saját intézményükben, iskolájukban szerepelhetnek.  A szekcióban ajánlásokat, jó példákat szeretnénk összegyűjteni a helyi és regionális kapcsolatkeresésről, a környékbeli csoportok együttműködéséről, a rendezők tapasztalatcseréjéről, az előadások utaztatásának lehetőségeiről.
Szekcióvezető: Kis Tibor, Körömi Gábor
c) ZSŰRI – RENDEZŐ
A Weöres-fesztiválok kapcsán évről-évre klasszikusan visszatérő beszédtéma a zsűrizés. Bár nem gondoljuk azt, hogy a felmerülő problémákra végleges megoldást találunk, a zsűrizéssel kapcsolatban szeretnénk kísérletet tenni a létező gyakorlat áttekintésére és egyben felülvizsgálatára. Tesszük mindezt annak reményében, hogy a sok éve használt szakmai ajánlásaink mellé előbb-utóbb majd megszülethet egy új ajánlás, vagy szabályzat, netalán­tán valamiféle etikai kódex is.
Szekcióvezető: Pap Gábor, Szalai Ádám

14.00-15.00:       PLENÁRIS ÜLÉS
A szekciók beszámolója munkájuk eredményeiről
Az országos fórum zárása
Szervezés, további információk: Kaposi László, Körömi Gábor, Szemerédi Fanni (orszagos.talalkozo@gmail.com)

Gyermek- és diákszínjátszó rendezői tanfolyam

A Magyar Drámapedagógiai Társaság 120 órás gyermek- és diákszínjátszó rendezői képzést indít.A nyolc hétvégére tervezett tanfolyam órái: szombati napokon 10-18, míg vasárnap 9-14 óra között.
A képzés időpontjai: 2019-ben 1. hétvége: október 5-6., 2. hétvége: október 19-20., 3. hétvége: november 16-17., 4. hétvége: november 30-december 1., 5. hétvége: december 14-15., 2020-ban: 6. hétvége: január 11-12., 7. hétvége: január 25-26., 8. hétvége: február 22-23.
A képzés helyszíne: Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ
A tanfolyam részvételi díja: 150 ezer Ft/fő (amely két részletben is fizethető)
Képzésvezető: Kaposi László
A képzés oktatói: szervezés alatt. (Az előző képzés oktatói: Hernádi Krisztina, Kiss Anikó, Kis Tibor, Körömi Gábor, Pap Gábor Papesz, Perényi Balázs, Török László Dafti, Zsigó Anna és Kaposi László. Személyi átfedés várható…)
A képzés részletes tájékoztatója letölthető.
A képzést évente egy alkalommal indítjuk.
Jelentkezés első fázisa: a részvételi szándék jelzése e-mailben: rendezoitanfolyam@gmail.com. 
További információk: Füsi Anna, +36 30 2979667

WSO – a szegedi országos fesztivál programja

XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál
Szeged, 2019. június 6-7-8.
www.drama.hu, www.wso.hu, e-mail: orszagos.talalkozo@gmail.com
Magyar Drámapedagógiai Társaság
Szent-Györgyi Albert Agóra
Támogatóink:
Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma
Nemzeti Tehetség Pályázat
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köszönet a támogatásért a Gondolat Könyvkiadónak, a Nemzeti Színháznak és a Neumann János Társaságnak.

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK
15.00-22.00
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ KÖRKÉP
(helyzetjelentés, a helyzetek jelentése)
tanácskozás hazai és határon túli szakemberek részvételével

JÚNIUS 7., PÉNTEK
9.00-től
REGISZTRÁCIÓ a fesztiválportán, a Szent-Györgyi Albert Agóra aulájában
10.00-10.30
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

10.45 – Színházterem
A FESZTIVÁL MEGNYITÓJA
Köszöntőt mond Orbán Hedvig, a Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatója
és Kaposi László, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke

ELŐADÁSOK!!!!!!!
11.00-13.00 SZÍNHÁZTEREM
Kalamajka
Szegedi Jerney János Általános Iskola, Szeged
Sárkánybál (14’)
szerkesztett játék Weöres Sándor és Kárpáti Tibor verseire
Csoportvezető-rendező: Lovai Ágota

Főnix Csoport
Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola, Csengele
Csongor és Tünde kicsit másképp (23’)
Vörösmarty Mihály művét átdolgozta Lantosné Horváth Irén és a csoport
Csoportvezető-rendező: Lantosné Horváth Irén

Kalamajka Együttes
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kecskemét
Lélekmadár (15’)
Csoportvezető-rendező: Vass-Eysen Ábel és Wamzer Gabriella

CsepPet
Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola, Érsekvadkert
Mese a lányról, aki nem beszélt (20’)
Tóth Krisztina A lány, aki nem beszélt című művét átdolgozta Fontányi Andrea
A rendezésben közreműködött, a dalokat megtanította: Temeláné Csernák Bernadett
Csoportvezető-rendező: Fontányi Andrea

Turbó Csiga
Siófoki Beszédes József Általános Iskola, Siófok
A nap leánya (20’)
A Napleány című görög népmese alapján
Csoportvezető-rendező: Takács Tünde

12.00-14.30 EBÉD

13.30-tól
SZAKMAI BESZÉLGETÉS
Párhuzamosan két helyszínen
– A ZSŰRIVEL (Pass Andrea, Perényi Balázs)
– A DIÁKZSŰRIVEL

pénteken 13.45-14.30 óra
DRÁMAJÁTÉK-FOGLALKOZÁS
Füsi Anna és Pátkay Mónika vezetésével
Az ember játékra született!
– csapatjátékok, versenyek alsó tagozatos gyerekek számára
Játszani egyedül is jó, de csapatban még élvezetesebb! Ha csapatok küzdenek meg egymással játék közben az még nagyobb öröm! Akár győzöl, akár nem, ezzel a játékkal Te csak nyerhetsz! A szerencse forgandó, lehet, hogy most a Te csapatodnak kedvez!
A résztvevők száma: maximum 25 fő

pénteken 13.45-14.45 óra
DRÁMAJÁTÉK-FOGLALKOZÁSOK
a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor hallgatóinak vezetésével
Meséld el! – 6-10 éveseknek
Mindenkinek van egy története, és mindenkiben lakik egy mese. Vagy egy mesekönyv. Netalántán egy egész mesekönyvtár? Meséljünk együtt, és keltsük életre közös történetünket.
Vezeti: Dobos Eszter, Villant Bálint
A résztvevők száma: maximum 25 fő

A te sztorid – 10-14 éveseknek
Mekkora sztori! És azt hallottad? Milyen helye van a történeteknek a hétköznapjainkban? Mi kell egy jó sztorihoz? Kitalálni, összerakni, egybegyúrni, előadni! És, tessék!
Vezeti: Debreceni Luca, Nyáry Pál
A résztvevők száma: maximum 25 fő

pénteken 13.30-14.45-ig
CSOPORTVEZETŐKNEK, A FESZTIVÁL SZAKMAI VENDÉGEINEK
Tréning Balla Richie vezetésével (színész-drámatanár, a győri RÉV Színház társulatvezetője)
IMPROVIZÁCIÓRÓL PÁR LÉPÉSBEN
Az improvizáció a gyerekekkel, fiatalokkal való közös munkánk egyik legbiztosabb alapja. Kinyitni az elmét, elhagyni a „gondolkodó én”-t és a inkább az ösztönökre támaszkodni, felszabadító lehet.
Gyakorlatok és játékok másfél órában, mely remek kiindulást adhatnak alkotó folyamatainknak.
Játékra alkalmas öltözet szükséges (semmi extra igény).
A résztvevők száma: játszóként maximum 20 fő (nézőként: amit a terem megenged)

ÉRDEKESSÉGEK AZ AGÓRA PROGRAMKÍNÁLATÁBÓL:
PÉNTEKEN
13:00-13:45 Látványlaboratórium – Kísérletbemutató (2. emelet), max: 60 fő
14:30-15:30 Informatika Történeti Kiállítás (2. emelet), kalandfüzet, max: 40 fő
JÁTÉK: Agóra Bőrönd az Agóra recepcióján folyamatosan kérhető (egyszerre 5 db, 4-7 fős csapatoknak). Az Agóra bőrönd segítségével egy kb. 45 perces kalandjátékra hívunk Benneteket az Agórában, ahol a pincétől a padlásig érdekes feladatokat oldhattok meg!

ELŐADÁSOK!!!!!!!
15.00-16.25 KAMARATEREM (Informatórium)
G.B.CS. IKT
Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Örkényeskedünk… (22’)
Örkény István Egyperces novelláinak felhasználásával
Csoportvezető-rendező: Körömi Gábor

Palicsi Színjátszó Grund – Nagyok
Palicsi Magyar Művelődési Egyesület és Miroslav Antić Általános Iskola, Palics, Szerbia
Rómeó és Júlia (28’)
Shakespeare művét átdolgozta Kalmár Zsuzsa
Zene: ifj. Kucsera Géza, harc (mozgás): Mezei Zoltán
Csoportvezető: Arnold Ildikó
Rendező: Kalmár Zsuzsa

Alföld Gyermekszínpad
Debreceni Művelődési Központ, Debrecen
Haverkák, avagy… (25’)
Dankó Csaba Haverkák című művét átdolgozta Várhidi Attila
Csoportvezető-rendező: Várhidi Attila

ELŐADÁSOK
16.30-18.35 SZÍNHÁZTEREM
Izgő-mozgó Színpad
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest
Mersz vagy mersz? avagy önszántából mindenki mer! (32’)
Csoportvezető-rendező: Almássy Bettina

CsosziBoszik
Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola, Veszprém
Félelmeink (20’)
Csoportvezető-rendező: Neuburger Éva, Szegényné Kondor Csilla

Avastetői Pegazus Csikók
Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Miskolc
Tökéletlen szülők, tökéletlen gyerekek (30’)
Szabó Borbála Szülők bosszúja című művének ötletére készült életjáték
Csoportvezető-rendező: Nagy Andrea

Szálka Stúdió
Tatabányai Árpád Gimnázium, Tatabánya
Univerzoom (Törékeny, mint az üveg) (25’)
Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művét átdolgozta Tara Andrea
Csoportvezető-rendező: Tara Andrea

17.30-19.15 VACSORA

19.30-20.15
NAGY KÖZÖS JÁTÉK
az aulában és a színházteremben
Közreműködnek: Füsi Anna, Körömi Gábor, Pap Gábor, Pátkay Mónika, Szalai Ádám, Várkonyi Dániel és az SZFE drámainstruktorszakos hallgatói

20.15-től TÁNCHÁZ: táncot tanít Számfira Máté, kísér a Szélműves Zenekar
21.00-tól DISZKÓ

20.15-től
SZAKMAI BESZÉLGETÉS
Párhuzamosan két helyszínen
– A ZSŰRIVEL (Pass Andrea, Perényi Balázs)
– A DIÁKZSŰRIVEL

JÚNIUS 8., SZOMBAT
7.00-8.30 REGGELI a szálláshelyeken
ELŐADÁSOK!!!!!!!
9.00-10.30 SZÍNHÁZTEREM
Álmosdi Ekhós Rajkók
Roma Láng Egyesület, Álmosd
A cigányok tündére (25’)
Csoportvezető-rendező: Szilasi Zsanett

Pemetefű
Szegedi Jerney János Általános Iskola, Szeged
Ének a kőszívű királyról (15’)
Pilinszky János Ének a kőszívű királyról című művét átdolgozta Lovai Ágota
Csoportvezető-rendező: Lovai Ágota

Harkácsi Pimpó Bábcsoport
Gömörfalvi Alapiskola, Gömörfalva, Szlovákia
Vörös Rébék (15’)
Arany János művét átdolgozták a rendezők
Csoportvezető-rendező: Vezér Klára, Csutor Vezér Zsófia, Dolinszky Irén

Petőfis Pupákok
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllő
A walesi bárdok (16’)
Arany János művét átdolgozta Kis Tibor
Dal: Pap Gábor. Zenei válogatás: Kiss László
Csoportvezető-rendező: Kis Tibor

ELŐADÁS!!!!!!!
10.35-11.05 AULA
Vándorló előadás egyszerre kb. 40 főnek, több helyszínen
KÖBÖ Csoport
Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola, Pécs
Bully vagy nem buli (30’)
Segítő: Ujvári Gábor. Videó: Paplauer Tamás
Csoportvezető-rendező: Komlóczi Zoltán

11.10-től
SZAKMAI BESZÉLGETÉS
Párhuzamosan két helyszínen
– A ZSŰRIVEL (Pass Andrea, Perényi Balázs)
– A DIÁKZSŰRIVEL

DRÁMAJÁTÉK-FOGLALKOZÁSOK
a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor hallgatóinak vezetésével
Június 8-án, szombaton 11.00-12.00 óra
Meséld el – 6-10 éveseknek
Mindenkinek van egy története, és mindenkiben lakik egy mese. Vagy egy mesekönyv. Netalántán egy egész mesekönyvtár? Meséljünk együtt, és keltsük életre közös történetünket.
Vezeti: Lévai Barbara, Villant Bálint
A résztvevők létszáma maximum: 25 fő
A te sztorid – 10-14 éveseknek
Mekkora sztori! És azt hallottad? Milyen helye van a történeteknek a hétköznapjainkban? Mi kell egy jó sztorihoz? Kitalálni, összerakni, egybegyúrni, előadni! És, tessék!
Vezeti: Magasi Dalma, Nagy Emese
A résztvevők létszáma maximum: 25 fő

ÉRDEKESSÉGEK AZ AGÓRA PROGRAMKÍNÁLATÁBÓL:
SZOMBATON
11:00-11:45 Látványlaboratórium – Kísérletbemutató (2. emelet), max: 60 fő
12:15-13:00 Látványlaboratórium – Kísérletbemutató (2. emelet), max: 60 fő
11:00-12:00 Informatika Történeti Kiállítás (2. emelet), kalandfüzet, max: 40 fő
12:00-13:00 Informatika Történeti Kiállítás (2. emelet), kalandfüzet, max: 40 fő
JÁTÉK: Agóra Bőrönd az Agóra recepcióján folyamatosan kérhető (egyszerre 5 db, 4-7 fős csapatoknak). Az Agóra bőrönd segítségével egy kb. 45 perces kalandjátékra hívunk Benneteket az Agórában, ahol a pincétől a padlásig érdekes feladatokat oldhattok meg!

11.30-13.35 EBÉD
ELŐADÁSOK!!!!!!!
12.00-13.25 KAMARATEREM (Informatórium)
Pogácsa az Arénában
Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület, Budapest
Imbolygó iskolabolygó (12’)
Békés Márta Imbolygó iskolabolygó című verseskötetének felhasználásával
A zongoránál: Varga Zoltán. Mozgás: Hermál Henriett
Csoportvezető-rendező: Koltai Judit

Kisoroszlánok
Magyar Nemzetiségi Művelődési Központ, Lendva, Szlovénia
János vitéz (20’)
Petőfi művét átdolgozta Koter Gizella
Csoportvezető: Nagy Éva
Rendező: Koter Gizela és Nagy Éva

PERSZE
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, Berhida
…függőben… (20’)
Elekes Dóra A muter meg a dzsinnek című művének felhasználásával
Zene: részletek a Bajdázó zenekar Lekapcsolom a villanyt a fejemben című dalából
Csoportvezető-rendező: Fésüs Éva

Szabó Magda Színjátszó Csoport
Szabó Magda Kéttannyelvű Általános Iskola, Budapest
Meséld el fiam (18’)
A halhatatlanságra vágyó királyfi című mese felhasználásával
Csoportvezető-rendező: Szalai Ádám, Várkonyi Dániel

ELŐADÁSOK!!!!!!!
13.30-14.20 SZÍNHÁZTEREM
Magocska
Attila Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Sárvíz
Alapfokú Művészeti Iskolája, Aba
A tojás (15’)
Fésűs Éva A három tojás című művét átdolgozták a rendezők
Citerakíséret: Szecsődi Rita
Csoportvezető-rendező: F. Korcz Judit és Tömör Zsuzsanna

Bendegúzok
Országh Kristóf Általános Iskola, Sirok
A bajusz (16’)
Arany János művét Belinszki József és Gál Zoltán dolgozta át
Csoportvezető-rendező: Gál Zoltán

Huncutkák
Szacsvay Imre Általános Iskola, Nagyvárad, Románia
A boszorkány lányai (12’)
A népmesét átdolgozta Rusz Csilla
Csoportvezető-rendező: Rusz Csilla

14.20-tól
SZAKMAI BESZÉLGETÉS
Párhuzamosan két helyszínen
– A ZSŰRIVEL (Pass Andrea, Perényi Balázs)
– A DIÁKZSŰRIVEL

15.00-15.30
Tabatabai Nejad Flóra és a Florists Együttes zenél és énekel

15.30-16.00
A FESZTIVÁL ZÁRÁSA – a fesztivál diplomáinak átadása!!!

ZSŰRI – a szakmai beszélgetések házigazdája
PASS ANDREA drámaíró, rendező
és
PERÉNYI BALÁZS drámatanár-rendező

DIÁKZSŰRI
A Szegedi Nemzeti Színház – Kooperáló színházpedagógiai alkotótér – Bázis csoport tagjai, csoportvezető: Kállai Ákos
Moderátor: TÖLGYFA GERGELY
ARADI FANNI (SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium)
CSÍKOS SZONJA (Tömörkény István Gimnázium)
FRAJSTÁK RAUL (Szegedi Deák Ferenc Gimnázium)
KUKOVECZ ÁKOS (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium)
KUNOS DIA (Táncsics Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, Orosháza)
SEBESVÁRI ESZTER (SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános iskola)
SZENTJOBI TAMÁS (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium)

KONFERÁL
BÜKY BEÁTA és CZENE ZOLTÁN

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ KÖRKÉP (helyzetjelentés, a helyzetek jelentése)

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál programjának részeként, nyitó programjaként konferenciát szervez 2019. június 6-án, csütörtökön 15 órai kezdettel
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ KÖRKÉP
(helyzetjelentés, a helyzetek jelentése) címmel
A rendezvény helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged (6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.)
A fesztivál támogatói: Nemzeti Tehetség Pályázat, Nemzet Kulturális Alap Közművelődés Kollégium
Meghívott szakmai vendégeink között találhatók a színjátszással foglalkozó országos szervezetek vezetői, képviselői, a hazai gyermek- és diákszínjátszás, a drámapedagógia szakemberei, akik előadásuk mellett a párbeszéd lehetőségét is megadják. Rendezvényünkre hívjuk és várjuk a határon túli magyar, színjátszással és/vagy drámapedagógiával foglalkozó szervezetek és csoportok vezetőit is, valamint azokat a fiatal csoportvezetőket, akik szívesen találkoznának a színjátszás jeles képviselőivel.
A tanácskozás tervezett programja:
június 6. csütörtök
14.00-15.00 Érkezés, regisztráció
15.00-16.00: Konferencianyitó – közös lazító, ismerkedő játéktréning
16.00 – 18.00 Az egyes földrajzi területeken végzett munkáról szóló rövid beszámolók. Egyes felkért műhelyvezetők kiselőadása, a jelenlegi helyzet értékelése
Válogatás a programból (sorrend nélkül):
Regős János: Áttűnések és kapcsolatok a generációk között a magyar amatőr színjátszásban
Tóth Zoltán: 30 éves az ODE – helyzetkép a diákszínjátszásról
Golden Dániel: Drámapedagógia a közneveléstől a felsőoktatásig
Bethlenfalvy Ádám: Néhány külhoni példa a színház és a dráma oktatásba illesztésére
Körömi Gábor: Gyermekszínjátszás és pedagógia
18.00 – 19.00: Munkavacsora
19.00 – 22.00: Műhelymunka, a határon túli delegáltak és a hazai műhelyek képviselőinek eszmecseréje – a kapcsolatépítés jegyében
21.30 – 22.00 A konferencia összegzése (amennyiben a résztvevők ezt szükségesnek látják: közös nyilatkozat, vagy együttműködési terv, avagy tájékoztató elfogadása). A konferencia zárása
A gyermekszínjátszók országos fesztiváljának június 7-8-i programjában az év legérdekesebb előadásai mellett rangos szakmai programokra is sor kerül: tréningek, előadások várják a résztvevőket.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételét a koromig@yahoo.com e-mail címen jelezze, ezt követően lehet regisztrálni.

XXVIII. WSO – A MEGYEI ÉS REGIONÁLIS BEMUTATÓK SZERVEZŐI, HELYSZÍNEI, IDŐPONTJAI

(Frissítve február 4-én, 15.07-kor)
XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
MEGYEI BEMUTATÓK

BÁCS-KISKUN MEGYE
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
szervező: Józsa Kata
telefon: +36 30 3657966, e-mail: monostorijozsakata@gmail.com
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 12., péntek
A rendezvény helyszíne: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon, Kecskemét

BARANYA MEGYE
Apolló Kulturális Egyesület
szervező: Komlóczi Zoltán
telefon: +36 20 2744440, e-mail: zoltanowich@gmail.com
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 5., péntek
A rendezvény helyszíne: Pécsi Kulturális Központ

BÉKÉS MEGYE
Körös-Vidék Drámapedagógiájáért Alapítvány
szervező: Varga Anna
telefon: +36 20 5984102, e-mail: panka.varga@gmail.com
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 6., szombat
A rendezvény helyszíne: Békéscsabai Napsugár Bábszínház, Békéscsaba

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület
szervező: Izsó Angelika
telefon: 06 30 2480424, e-mail: montazsegy@gmail.com
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 13., szombat
A rendezvény helyszíne: Csodamalom Bábszínház, Miskolc

BUDAPEST
A fővárosi bemutatóhoz négy helyszín közül választhatnak a csoportok.
1. Marczibányi Téri Művelődési Központ
szervező: Krammer Zita
telefon: +36 20 9272330, e-mail: matitkar@marczi.hu
A fővárosi „területi” bemutató időpontja: 2019. április 7., vasárnap
A rendezvény helyszíne: Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ

2. Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház
szervező: Dolmány Mária
tel.: +36 30 4842356, e-mail: miryam.dolmany@gmail.com
A fővárosi „területi” bemutató időpontja: 2019. április 12., péntek
A rendezvény helyszíne: Budapest, Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház

3. Vigyázó Sándor Művelődési Ház
szervező: Almássy Bettina
tel.: +36 30 9115748, e-mail: izgi.irni@gmail.com
A fővárosi „területi” bemutató időpontja: 2019. április 28., vasárnap
A rendezvény helyszíne: Budapest, Vigyázó Sándor Művelődési Ház

4. Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Csepel
szervező: Körömi Gábor
telefon: +36 20 3415888 v. +36 70 9383157, e-mail: koromig@yahoo.com
A fővárosi „területi” és egyben Pest megyei bemutató időpontja: 2019. április 13., szombat
A rendezvény helyszíne: Budapest (Csepel), Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

CSONGRÁD MEGYE
Szent-Györgyi Albert Agóra
szervező: Gila Gabriella
telefon: +36 62 563480, +36 70 3367063, e-mail: gilagabriella@agoraszeged.hu
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 26., péntek
A rendezvény helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged

FEJÉR MEGYE
Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza
szervezők: Gonda Emma,
telefon: +36 30 2046454, e-mail: emmagonda@gmail.com
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 10., szerda
A rendezvény helyszíne: Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza, Székesfehérvár

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
Fehér Ló Művelődési Ház
szervező: Blahovits Márta
telefon: +36 30 6404986 (16 óra után), e-mail: blahovitsmarta@gmail.com, továbbá Frankó Katalin, e-mail: frankokatalin@gmail.com
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 12., péntek
A rendezvény helyszíne: Fehér Ló Művelődési Ház, Mosonmagyaróvár

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
szervező: Márton Boglárka
telefon: +36 20 2828706, e-mail: martonboglarka1@gmail.com
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 13., szombat
A rendezvény helyszíne: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ, Hajdúnánás

HEVES MEGYE
Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
szervező: Zentai Péterné
telefon: +36 20 8863070, e-mail: zentai.peterne@uni-eszterhazy.hu
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 12., péntek
A rendezvény helyszíne: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház, Eger

JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK MEGYE
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
szervező: Magyar Lászlóné, Piroska
telefon: +36 56 481028, e-mail: muvhaz@fegyvernek.hu
A megyei bemutató időpontja: 2019. március 29.
A rendezvény helyszíne: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
A Vértes Agorája
szervező: Tóth Zsóka
telefon: +36 30 6378660, e-mail: toth.zsoka@avertesagoraja.hu
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 18., csütörtök
A rendezvény helyszíne: Vértes Agorája, Tatabánya

NÓGRÁD MEGYE
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
szervező: Jakus Julianna
telefon: +36 35 300622, +36 30 4735315, e-mail: jakusjuli@gmail.com
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 27., szombat
A rendezvény helyszíne: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Balassagyarmat

PEST MEGYE
1. Vörösmarty Művelődési Ház, Fót
szervező: Révész Melinda
telefon: + 36 20 3584016, e-mail: remelinda@gmail.com
Időpont: 2019. április 27., szombat
A rendezvény helyszíne: Vörösmarty Művelődési Ház, Fót

2. Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Csepel
szervező: Körömi Gábor
telefon: +36 20 3415888 v. +36 70 9383157, e-mail: koromig@yahoo.com
A fővárosi „területi” és egyben Pest megyei bemutató időpontja: 2019. április 13., szombat
A rendezvény helyszíne: Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Csepel

SOMOGY MEGYE
Csurgói Sportcsarnokkezelő Nonprofit Kft.
szervező: Ákli Krisztián
telefon: +36 70 3699827, e-mail: aklik@freemail.hu
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 5., péntek
A rendezvény helyszíne: Csokonai Közösségi Ház, Csurgó

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza
szervező: Orbán-Radvánszki Ágnes
telefon: +36 45 405239, +36 20 4647454, e-mail: kisvarda.szinhaz@gmail.com
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 12., péntek
A rendezvény helyszíne: Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza

TOLNA MEGYE
Babits Mihály Kulturális Központ
szervező: Kovács Zsuzsanna
telefon: +36 20 4286378, e-mail: kovacs.zsuzsanna@szekszardagora.hu
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 9. kedd
A rendezvény helyszíne: Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd

VAS MEGYE
Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület
szervező: Nagy Zsuzsi
telefon: +36 20 3620356, e-mail: nagy.zsuzsi.soltis@gmail.com
A megyei bemutató időpontja: 2019. április 29., hétfő
A rendezvény helyszíne: Soltis Lajos Színház, Kamaraszínház, Celldömölk

VESZPRÉM MEGYE
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár
szervező: Lakatos-Ézsiás Anita, telefon: +36 30 2486707, e-mail: ezsanita@gmail.com
A megyei bemutató tervezett időpontja: 2019. április 27., szombat
A rendezvény helyszíne: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

ZALA MEGYE
Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület
szervező: Varga István
telefon: +36 30 6085584, +36 83 360120, e-mail: z.grottelehaz@gmail.com
A megyei bemutató tervezett időpontja: 2019. április 16., kedd
A rendezvény helyszíne: Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ, Zalaszentgrót

REGIONÁLIS BEMUTATÓK

BUDAPEST
Marczibányi Téri Művelődési Központ
szervező: Krammer Zita
telefon: +36 20 9272330, e-mail: matitkar@marczi.hu
A regionális bemutató tervezett időpontja: 2019. május 4., szombat
A rendezvény helyszíne: Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ
(FEJÉR, BARANYA, TOLNA, SOMOGY MEGYE)
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit NKft.
szervező: Szabóné Rambala Gabriella
telefon: 06 20 3820427, 06 74 466538, e-mail: dmhkft.szervezo@gmail.com
A regionális bemutató időpontja: 2019. május 3., péntek
A rendezvény helyszíne: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit NKft.

DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ
(JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK, BÉKÉS, CSONGRÁD, BÁCS-KISKUN MEGYE)
Cervinus Teatrum
szervezők: Tőkés-Szeljak Gabriella
telefon: +36 20 2449499, e-mail: szeljakgabriella@gmail.com
A regionális bemutató tervezett időpontja: 2019. május 11., szombat
A rendezvény helyszíne: Cervinus Teatrum, Szarvas

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ
(GYŐR-MOSON-SOPRON, ZALA, VAS, VESZPRÉM MEGYE)
Balaton Színház
szervező: Horváth Anita
telefon: +36 83 515231, e-mail: horvath.anita@balatonszinhaz.hu
A regionális bemutató időpontja: 2019. május 11., szombat
A rendezvény helyszíne: Balaton Színház, Keszthely

ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ
(HAJDÚ-BIHAR, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, HEVES, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE)
Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza
szervező: Orbán-Radvánszki Ágnes
telefon: +36 45 405239, +36 20 4647454, e-mail: kisvarda.szinhaz@gmail.com
A regionális bemutató időpontja: 2019. május 10. péntek vagy május 11., szombat – szervezés alatt
A rendezvény helyszíne: Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ
(PEST, NÓGRÁD, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE)
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
szervező: Jakus Julianna
telefon: +36 35 300622, +36 30 4735315, e-mail: jakusjuli@gmail.com
A regionális bemutató időpontja: 2019. május 11., szombat
A rendezvény helyszíne: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Balassagyarmat