SZÍNHÁZI LECKE(18)

DRÁMA ÉS A SZÍNHÁZ KAPCSOLATA (A GYAKORLATBAN)
2021. február 13. szombat 9.00 – 17.50

A SZÍNHÁZI LECKE a Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Marczibányi Téri Művelődési Központ közös rendezvénye volt tizenhét alkalommal. Ebben az esztendőben az online programot a Társaság szervezi.
A tizennyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő módszertani napot gyermek- és diákszínjátszó csoportvezetőknek, -rendezőknek, drámapedagógusoknak, színházi neveléssel foglalkozóknak, független színházi műhelyek munkatársainak, dráma- és színházismeret szakos hallgatóknak, művészeti iskolák tanárainak, színi stúdiók tanulóinak, közművelődési szakembereknek, szakmabeli és szakmán kívüli érdeklődőknek egyaránt ajánljuk.

A dráma és a színház elválaszthatatlanok. Ahogy a  szakmai zsargon fogalmaz: a dráma a színház nyelvén beszél. Megkerülhetetlen kérdés lesz: végül is milyen ez a nyelv? Vagy másképp: milyen színházi nyelven tud  beszélni a dráma? Bármilyenen vagy bármelyiken?!
Azt keressük, hogy dráma és színház, ezek a szervesen összefüggő, de alanyi jogon önállósággal bíró területek hogyan befolyásolják egymást, és főként azt: az oda-vissza irányuló hatások között hogyan tudnak együtt létezni, együtt működni (jó esetben együttműködni). Mit tanult a dráma a színháztól, hogyan hatott vissza a színházra, vagy például milyen kölcsönhatások vannak a színházi nevelés és a dráma módszertanában?
Olyan szakmai vendégeket hívtunk erre a napra, akik a fentiekkel legfeljebb csak jelezhető,  bekeretezhető, de egészen pontosan nem megadható alkotómunkában többször is részt vettek, akik a közös, részvételen alapuló alkotás létrehozásának a drámás és színházi útját egyaránt fontosnak tartották vagy tartják.

A módszertani rendezvény online valósul meg – a Zoom alkalmazás használatával.
A program kidolgozója, szervezője: Kaposi László, Szemerédi Fanni

9.00 – 10.00
Kitalált, kigondolt, feltalált – a „devised theatre” nyomában
előadás
Jászay Tamás kritikus, a Revizor Online főszerkesztője
Sokat elárul a fogalomról, hogy bevett magyar fordítása máig sincs: körülírni tudjuk, egyértelműen meghatározni nemigen. Az angol terminus is inkább ajánlatként, tágas keretként érthető és értendő, melyet konkrét példákon keresztül lehetünk képesek megismerni és megérteni. Ha kollektív alkotómunkaként fordítjuk, nem tévedünk (nagyot), de a „devised theatre” (elsősorban) az angolszász nyelvterületen mégis mást, többet jelent. Műfajtól függetlenül alkalmazható olyan esetekre, melyek a hagyományos színházi hierarchiával szemben mernek gondolkodni. A munkafolyamatból gyakran hiányzik az, aki általában irányít: a szerző és a rendező után az alkotócsapat lép a reflektorfénybe.
Résztvevők maximum létszáma: korlátlan

10.10 – 11.40
Drámatanár-színészet
panelbeszélgetés
A beszélgetést vezeti:
Perényi Balázs rendező, drámatanár, író, dramaturg
A beszélgetés résztvevői:
Fábián Gábor színész, drámatanár – Tandem Színház
Gyombolai Gábor színész-drámatanár – KÁVA Kulturális Műhely
Madák Zsuzsanna színházi nevelési szakember, dramaturg, színész, rendező – Debreceni Csokonai Színház
Hogyan játszik a színész-drámatanár? Máshogy? Improvizál, átél, elidegenít, provokál? Sűríthet, stilizálhat, túlozhat, kiemelhet, karikírozhat, fogalmazhat-e szimbolikusan, vehet-e maszkot, készíthet-e erős sminket? Elsődleges-e vagy kizárólagos-e a kis terekben is hiteles, finom eszközökkel dolgozó lélektani realizmus? Hiteltelen a közlés, ha szerep és színészi alkat nincs tökéletes fedésben? Ha a színész-drámatanár nem kilenc, tizenhét vagy nyolcvankettő éves? Nem díjbirkózó, kosaras, roma, indián lány vagy Világszép Nádszálkisasszony, pedig úgy beszél a résztvevőkkel mint… E/1-ben? S ha utána kilép, megszólít, kiscsoportot vezet, szerepből kérdez, akkor ő kicsoda? A nyitásoknál maradhat-e szerepben? Mennyire marad benne? Sminkben (maszkban) kérdez, ha kifordul? Ki kérdez sminkben, ha sminkben kifordul? Kinek a hangján (szerep vagy saját) válaszol a forró székben? Ki kommunikál a nézővel, aki persze már nem (csak) néző? S ez a kommunikáció egy színházi helyzet lenne? „Mintha”? Vagy közös improvizáció? A résztvevő (is) szerepben van? Tudja, hogy abban van? S a színész-drámatanár végig szerepben marad, ahogy az egyre gyakoribb a foglalkozásokban, akkor mennyire azonosul szerepével? Végül máshogy kell-e játszani hat, nyolc, tizenkettő vagy tizennyolc éveseknek?
Valódi kérdesek ezek?
Szerintem igen. Ezért tenném fel a fentieket (a kosarast, indián lányt nem konkrétan persze). Meg azokat is, amik még felmerülnek, egy panelbeszélgetésben olyanoknak, akik drámatanár-színészként, színész-rendező-drámatanárként talán maguknak is feltették már.
Résztvevők maximum létszáma: korlátlan

11.50 – 12.40
A nevelés színpadai
előadás
Golden Dániel drámatanár, egyetemi adjunktus, Színház- és Filmművészeti Egyetem
Mi történik, amikor a színház eszközeit a nevelés szolgálatába állítjuk?
Lehet-e különbséget tenni az alkalmazott színházi nyelvek között abból a szempontból, hogy milyen hatékonysággal szolgálják a nevelési célok elérését? Vannak-e a pedagógiai szituációnak olyan értékpreferenciái, amelyek esztétikai következményekkel járnak? Az elméleti alapozást konkrét példák elemzése követi a drámajátéktól a színjátszáson át a tanítási drámáig terjedő széles műfaji skáláról, végezetül pedig néhány módszertani következtetést is vitára bocsáttatik.
Résztvevők maximum létszáma: korlátlan

12.40 – 13.10
(ebéd)szünet 

13.10 – 14.30
A néző mint főszereplő
panelbeszélgetés
Tárnoki Márk rendező – Kerekasztal Színház
Hajós Zsuzsa író-dramaturg – Kerekasztal Színház
Minden alkotói folyamat számol a nézővel, ám legtöbbször befogadóként tekintünk rájuk. Ez alkalommal olyan előadásokról beszélgetünk, melyek a nézőt helyezik középpontba. Két teljesen különböző esetet vizsgálunk, egy színházi nevelési és egy klasszikus frontális előadást.
Miként változtat a klasszikus alkotói folyamaton, ha a néző cselekvő részesévé válik az előadásnak? Milyen megfontolások és eszközök segítenek a néző főszereplővé tételére a hagyományos színház keretei között?
E kérdésekre keressük a választ egy színházrendező és egy színházi nevelési szakember segítségével, akik mindkét műfajban alkotnak.
Résztvevők maximum létszáma: korlátlan

14.40 – 15.40
A dráma tündöklése és hanyatlása
panelbeszélgetés
Vidovszky György drámatanár, rendezővel Keszte Bálint drámatanár beszélget
Az európai gyermek- és ifjúsági színház esztétikai sokszínűségét, társadalmi szerepét – a felnőtt művészszínházhoz hasonlóan – gyorsan változó divatok határozzák meg. Még a klasszikus mesék, darabok sem őrzik korábbi helyüket, sőt megnövekedtek a műhelymunkában létrehozott, sok interakcióra épülő „egyszerhasználatos” előadás szövegek szerepe. A teljesség igénye nélkül – egy-egy példán keresztül – néhány érdekes jelenség kerül majd szóba.
Résztvevők maximum létszáma: korlátlan

15.50 – 16.50 és 17.00 – 18.00
(A második időpontot abban az esetben hirdetjük meg, ha a 15.50-es időpont betelt.)
haiku-is(h)i
Gyakorlati tréning a mozgás, mint színpadi nyelv használatáról
Tréningvezető: Gyevi-Bíró Eszter rendező, drámatanár
„Mosolyod íve
Húzza halálossá a
Hurkot nyakamon.”
Ez a titokzatos Kiss Georgina haiku nem mottóként, de inspiráló példaként szerepel most kedvcsinálónak szánt pár soromban. Az online gyakorlat-alapú workshop során a testhasználatot mint egyfajta önállóan is definiálható színházi nyelvet helyezzük górcső alá: azt vizsgáljuk majd, mennyiben változik megszólalásunk a különböző testpozíciók és mozgásutak hatására.
Kérem, hogy minden résztvevő keressen egy neki tetsző haiku verset, melynek három sorát elsajátítva könnyebbé válik a megszólalása, és mindenképpen legyen kéznél, vagyis tompornál egy viszonylag masszív szék, mert e tárgy segítségével keresünk majd és találunk pozíciókat.
Résztvevők maximum létszáma: 20 fő

Információ: orszagos.talalkozo@gmail.com , telefon: +3670 335 3959
Regisztráció itt: https://forms.gle/wKetYxokie7azFZV6FIGYELEM!
A REGISZTRÁCIÓ CSAK A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL ÉRVÉNYES!
RÉSZVÉTELI DÍJ
: 2000 Ft
(a Magyar Drámapedagógiai Társaság tagjainak: 1000 Ft)
A fizetés módja: átutalással 2021. február 12. 16.00-ig
Bankszámlaszám: Magyar Drámapedagógiai Társaság, 11701004-20065946
Kérjük, tüntesse fel, hogy Színházi lecke, és adja meg a résztvevő nevét.
Kérjük, adja meg számlázási adatait a regisztrációs űrlapon!
A BELÉPÉSRE SZOLGÁLÓ LINKET A RENDEZVÉNY NAPJÁN 8.00 ÓRAKOR A REGISZTRÁCIÓNÁL HASZNÁLT E-MAIL CÍMRE KÜLDJÜK KI.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő