Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (2022)

(Frissítés a jelentkezési határidőnél, az első forduló időbeni lefutásánál és az online előadásoknál.) 
(KIÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT)
A Magyar Drámapedagógiai Társaság
(MDPT) a megyei és fővárosi partnerszervezetekkel, intézményekkel együttműködve 2022-ben is meghirdeti a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót. 
Az országos találkozó pedagógiai célja: Hiszünk abban, hogy a gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt, és a tevékenység során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét. A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A gyermekszínjátszás céljai közé tartozik annak minden fórumán és formájában olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek, az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet.
Szervezőmunkánkkal, a hazai és a határon túli magyar gyermekszínjátszás fórumainak megteremtésével elsődleges célunk a csoportok működésének támogatása, megerősítése.
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: A magyar gyermekszínjátszók felmenő rendszerű találkozójára várjuk minden olyan csoport nevezését, amelynek tagjai köznevelési intézmények tanulói, legalább 80%-ban 6 és 15 év közöttiek (általános iskolai korosztály).
A találkozóra tematikai és egyéb tartalmi megkötés nélkül a csoporttagok életkorának, érdeklődésének és képességeinek megfelelő színjátszó előadások, előadásrészletek nevezhetők. Az előadások ajánlott (leghosszabb) műsorideje alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. Nem nevezhető az az előadás, amellyel az Országos Diákszínjátszó Találkozón is indulnak.
Egy csoport akár több előadást is nevezhet.
Nevezhetők ünnepi vagy alkalmi műsorok
is éppúgy, mint ahogy az országos találkozón történő bemutatásra készült előadások.
A részvétel regisztrációhoz kötött és ingyenes (nincs regisztrációs díj!): kérjük, hogy a csoportvezető az országos szervező (MDPT) online űrlapját töltse ki.
Jelentkezési határidő: 2022. március 1. (meghosszabbítva)
Rendezvénysorozatunk – a hagyományoktól eltérően – kétfordulós lesz.
A megyei, fővárosi (kerületi) találkozók alapvetően a bemutatott előadásokra épülnek, de a rendezvények műhelytalálkozó jellegét erősíteni kívánjuk azzal, hogy olyan csoportok részvételét is várjuk és fogadjuk, amelyek (bármilyen szakmai, szervezési, járványügyi stb. ok miatt) még nem tudnak előadással fellépni, akik ebben az évben nem jutottak el bemutatóig.
A műhelytalálkozók lehetőséget adnak a találkozásra, a közös játékra, az ismerkedésre, a tanulásra egymástól, és természetesen előadások bemutatására, minősítésre is.
Az első fordulón való részvételt idén a járványhelyzet miatt offline és online formában is lehetővé kívánjuk tenni. A megvalósításra várhatóan áprilisban és május első napjaiban kerül sor, hogy a járványhelyzet jó irányú alakulása esetén lehetővé tegyük az országos fesztivál június eleji megrendezését.
OFFLINE TALÁLKOZÓK: A megyei és fővárosi (kerületi) szervezők gyermekszínjátszó találkozókra várják a csoportokat. A szervezők, helyszínek, időpontok, kapcsolattartási információk jegyzéke megtalálható honlapjainkon (drama.hu; wso.hu). Az első forduló hazai rendezvényein határon túli magyar csoportok is részt vehetnek.
ONLINE RÉSZVÉTEL: Azon csoportok, amelyek a járványhelyzet (és egyéb okok) miatt nem tudnak a megszervezett offline találkozókon személyesen részt venni, április 30-ig Társaságunkhoz leadhatják előadásuk felvételét (javasolt formátum: MP4), melyet szakembereink értékelnek és online szakmai fórumon visszajelzést adnak. (A felvételek feltöltéséhez egyeztetés után internetes linket adunk.) A zsűri felvételek alapján is javasolhatja előadás meghívását az országos fesztiválra. Minősítést csak élőben látott előadásra adunk.
A második forduló az ORSZÁGOS FESZTIVÁL: a találkozó eseménysorozatának záró, reprezentatív rendezvénye, amelyre szakmai értékelő kollégáink delegálnak kiemelkedőnek, példaértékűnek, érdekesnek, újszerűnek stb. talált előadásokat/előadásrészleteket. A meghívásról a döntést követő napon elektronikus úton értesítjük a meghívott csoportok vezetőit (várhatóan legkésőbb május 10-ig).
Az országos fesztiválra meghívást kaphatnak a határon túli magyar gyermekszínjátszó találkozókról válogatott előadások is.
(Az országos fesztiválra meghívható csoportok számát a rendezvényre fordítható pénzügyi eszközök mértéke, a helyszíni adottságok és a járványügyi szabályok határozzák meg.)
A RENDEZVÉNYSOROZAT EGYES FORDULÓINAK VÁRHATÓ IDŐBENI LEFUTÁSA
Első forduló: megyei és fővárosi (kerületi) bemutatók: 2022. április 9-május 8. között
Második forduló – országos fesztivál: Debrecen, 2022. június 9-10-11.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK
MINŐSÍTÉS:
A megyei, fővárosi (kerületi) találkozókon minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a cso­port vezetője ezt a regisztrációs űrlapon kéri. A minősítés a Weöres Sándor Országos Gyermek­színjátszó Találkozó hagyományainak megfelelően nem kötelező, és a továbbjutásnak nem előfeltétele (a zsűri javasolhat továbbjutásra olyan előadást is, amelynek alkotói nem kértek minősítést).
A minősítés fokozatai: arany, ezüst, bronz minősítés (illetve nem minősült).
– arany minősítés: országos szinten is elismerést érdemlő, figyelemre méltó produkció
– ezüst minősítés: regionális szinten is elismerést érdemlő, más színjátszó csoportok figyelmébe is ajánlható produkció
– bronz minősítés: helyi értéket képviselő minőségi gyermekszínjátszó produkció
A minősítés szakmai szempontjai a drama.hu honlapon olvashatók. A szempontsort minden szervezőnek, zsűritagnak és a jelentkező csoportok vezetőinek megküldjük.
A VERSENY DÍJAI: Minden csoport oklevelet/emléklapot kap a részvételért – offline vagy online részvétel esetén egyaránt. A szakmai zsűri különdíjakról is dönthet. A tárgyjutalom a helyi szervezők anyagi lehetőségeitől függ. Az országos fesztiválon minden meghívott csoport ajándékcsomagot kap: nincs sorrend, nincs külön díjazás.
SZAKMAI BESZÉLGETÉSEK: A bemutatókat követően munkatársaink készek szakmai beszélgetések vezetésére, amelyekre a helyi szokások és lehetőségek, időbeosztás függvényében kerül sor. Az online beküldött előadásokról is szakmai visszajelzést adunk.
REGISZTRÁCIÓ
online kérdőívünk kitöltésével történik: https://forms.gle/UNoMcinP2wjdnCyH7
Az online kérdőív kitöltésével és beküldésével a csoportvezető nyilatkozik arról, hogy az országos találkozó kiírását és szabályzatát ismeri és elfogadja.
Az országos találkozó eseménysorozatának meghirdetője és rendezője, továbbá az egyes helyi szervezők a megyei, fővárosi (kerületi) és az országos fordulók esetében nem terhelnek további költségeket a jelentkező csoportokra. Az események helyszínére való eljutás költségeinek biztosítása minden esetben a csoportok feladata.

Főszervező:    Magyar Drámapedagógiai Társaság
2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C
levelezési cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
telefon: 70/3353959, 20/2820861
Megyei, fővárosi (kerületi) szervezők: részletes, rendszeresen frissített jegyzékük az egyes bemutatók helyszínével és időpontjával együtt honlapjainkról (drama.hu, wso.hu) letölthető.
Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára – az országos fesztiválra – a tervek szerint 2022. június 9-10-11-én kerül sor Debrecenben. Társrendező: Debrecen Megyei Jogú Város

AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYSOROZATOT TÁMOGATJA:
EMMI Nemzeti Tehetség Program
(a hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása)
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság

További információk: www.drama.hu; www.wso.hu, orszagos.talalkozo@gmail.com
tel.: 70/3353959, 20/2820861
A járványhelyzettel kapcsolatos rendelkezések változása esetén az országos találkozót meghirdető MDPT és a szervező intézmények a változtatás jogát fenntartják.