XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

FIGYELEM! A regisztrációs lapon az országos találkozó levelezési címe tévesen szerepelt.
A Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) a megyei szervező intézményekkel és szervezetekkel együttműködve 2017-ben huszonhatodik alkalommal hirdeti és szervezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót (WSO) és Fesztivált.
Hiszünk abban, hogy a gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt, és a tevékenység során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét.
A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A gyer­mek­szín­játszás céljai közé tartozik olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek, az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet.

A részvétel feltételei: A magyar gyermekszínjátszók felmenő rendszerű találkozójára várjuk minden olyan csoport nevezését, amelynek tagjai legalább 80%-ban 6-15 év közöttiek (általános iskolai korosztály).
A találkozóra – műfaji és tematikai megkötés nélkül – a csoporttagok életkorának, érdeklődésének és képességeinek megfelelő színjátszó előadások nevezhetők. Az előadásokajánlott (legnagyobb) műsorideje alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. Nem nevezhető az az előadás, amellyel az Országos Diákszínjátszó Találkozón is indulnak. Egy csoport egy előadást nevezhet be.
(Folytatás a címre vagy a Tovább feliratra kattintva.)
A részvétel regisztrációhoz kötött: előfeltétele, hogy a csoport az országos szervezőnél (MDPT) regisztráljon, és befizesse az MDPT számára az (egyszeri) nevezési díjat. A regisztráció menetéről részletes információ alább olvasható.
Rendezvénysorozatunk – a hagyományoknak megfelelően – háromlépcsős lesz. Az első lépcső és megyei és fővárosi bemutatókatfoglalja magába.
Ez a szint a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően idén is bővíthető. Minden, nem a WSO keretei között létrejött helyi, területi gyermekszínjátszó találkozó csatlakozhat rendezvény­sorozatunkhoz – biztosítva résztvevői számára az országos találkozó felmenő rendszerébe való bekapcsolódást –, amennyiben az induló csoportok eleget tesznek a nevezési feltételeknek, illetve a szervezők az MDPT elnöksége által összeállított listáról legalább egy főt meghívnak a szakmai értékelők közé. Az előadások a szakmai értékeléstől függően továbbjutásra is javasolhatók. (A csoportok ezeken a találkozókon is kérhetnek minősítést.)
A második lépcső ahat regionális találkozó, ahol az első forduló szakmai értékelése során kiemelkedőnek bizonyult előadások kapnak bemutatkozási lehetőséget.
A harmadik szint az országos fesztivál: a találkozó eseménysorozatának záró, reprezentatív rendezvénye, amelyre szakmai értékelő kollégáink delegálják azokat az előadásokat, amelyeket ebben az évben példaértékűnek találtak. A kiválasztás az utolsó regionális találkozót követően történik meg. Legkésőbb a döntést követő napon – elektronikus úton – értesítjük a meghívott csoportok vezetőit. A fesztiválra meghívást kapnak a határon túli magyar gyermekszínjátszó találkozókról válogatott előadások is. (A meghívható csoportok számát a rendezvényre fordítható pénzügyi eszközök mértéke és a helyszín határozza meg: az elmúlt években 22 és 30 között változott.)
A rendezvénysorozat szintjei és időbeni lefutása
  • megyei és fővárosi bemutatók (március 24-április 29.)
  • regionális bemutatók (május 6-május 14.)
  • országos fesztivál (június 9-10-11.)

További fontos információk

Minősítés: Az első szint találkozói végén minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a cso­port vezetője ezt a regisztrációs lapon külön kéri. A minősítés – a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó hagyományainak megfelelően – nem kötelező, és a továbbjutásnak nem előfeltétele. A minősítés fokozatai: arany, ezüst, bronz minősítés (illetve nem minősült). A minősítés szakmai szempontjai a drama.hu olvashatók.
Szakmai beszélgetések: A bemutatókat követően munkatársaink készek szakmai beszélgetések vezetésére, amelyekre a helyi szokások és lehetőségek függvényében kerül sor. (A Magyar Drámapeda­gógiai Társaság javasolja a helyi szervezőknek a szakmai beszélgetések programba állítását: tapasztalataink szerint az előadások értékeinek és további fejlesztési lehetőségeinek kiemelése fejlesztően hat. A delegált szakemberek és a csoportvezető-rendezők közös, elemző beszélgetése segíti a csoportok további munkáját.)
Regisztráció: A csoportra és az előadásra vonatkozó pontos információkat a regisztrációs lapon
e-mailben kérjük elküldeni a Magyar Drámapedagógiai Társasághoz!
A felhívás és a regisztrációs lap, továbbá a megyei szervezők listája honlapunkról letölthető (www.drama.hu).
Regisztrációs díj: A találkozóra nevező csoportok regisztrációs díja 3000 Ft/csoport. A nevezés a regisztrációs díj befizetésével válik érvényessé.
A regisztrációs díj átutalásánál kérjük, tüntessék fel a csoport pontos nevét!
(Ellenkező esetben beazonosíthatatlan tételként vissza kell utalnunk az összeget.)
Bankszámlaszám: OTP Bank 11701004-20065946
Regisztrációs díjat nem térítünk vissza.
Számlakiállítás: A regisztrációs lapon, amelynek beküldése megelőzi az utalást, kérjük, hogy a csoport vezetője pontosan adja meg a számlázási adatokat!A számla utólagos módosítására technikai okok miatt nincs lehetőségünk.
Jelentkezési határidő: 2017. március 1.
Főszervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT)
2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C
levelezési cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A, telefon: 70/3353959
Megyei és regionális szervezők: jegyzékük az egyes bemutatók helyszínével és időpontjával együtt honlapunkról (www.drama.hu) letölthető.
Az országos rendezvénysorozathoz támogatást kérünk/kértünk:
·         a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumától (támogatást kaptunk)
·         EMMI Nemzeti Tehetség Program, nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek (támogatást kaptunk)
·         a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumától
·         az Emberi Erőforrások Minisztériumától
Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára – az országos fesztiválra – a tervek szerint 2017. június 9-10-11-én kerül sor Pécsett (szervezés alatt).
További információk: www.drama.hu; orszagos.talalkozo@gmail.com
A várt támogatások elmaradása esetén az országos találkozót meghirdető MDPT és a szervező intézmények a változás jogát fenntartják.
 
Támogatható A Magyar Gyermekszínjátszásért Alap
Az alap számlaszáma: 11701004-21238918
Erre a számlára várjuk mindazoktól a támogatást, akiknek fontos a magyar gyermekszínjátszás ügye, és módjukban áll magánemberként, vagy akár mint jogi személy támogatni azt – bármilyen összeg­gel is. Minden beérkező forintot a magyar gyermekszínjátszás javára használunk fel – erre a Magyar Drámapedagógiai Társaság mindenkori választott testülete, az elnökség vállal garanciát.

WSO_felhivas_2017.pdf

WSO_megyei_es_regionális_szervezok_idopontok_2017(a).pdf

weores_logo_2017.jpg

WSO_regisztracios_lap_2017.doc